Aktuellt just nu V06 – Bölevägen

Nu pågår arbetet med Bölevägens ombyggnad. Entreprenören BIMAC:s platschef Peter Andersson beskriver här fortlöpande pågående och planerade arbeten. Eftersom ombyggnaden av vatten- och avloppsledningarna kräver djupa schakter kommer det stundtals vara besvärligt att ta sig fram i området. Samtliga entréer och infarter ska vara tillgängliga under ombyggnaden. Entreprenören kommer informera respektive fastighetsägare/ verksamhet minst 5 dagar innan arbete som berör dennes fastighet påverkas.  Då Bölevägen stängs av för genomfartstrafik uppmanar vi alla att välja en

Läs Mer

Volvoklubbarsförsäkringsförening – VLOKFF

Denna försäkring är för Volvoanställda medlemmar Villkor I försäkringsföreningen kan du lämna in kvitton från dessa kategorier nedan. Vid inlämnande av kvitton kommer utbetalning ske till ditt lönekonto. Se våra utbetalningsdagar på vår hemsida och information om försäkringsvillkor. För att du som medlem ska få ersättning, skicka in skriftlig ansökan med originalkvitton, som ej får vara mer än 6 månader gamla. På kvitton för medicin så ersätts belopp som är inom förmån, ibland kan det

Läs Mer