Skyddsombuden roll

Nedan följer telefonnummer till Huvudskyddsombud samt Avdelningsskyddsombud på Volvo lastvagnar och du är fri att kontakta det skyddsombud du känner dig mest trygg med och känner ett förtroende för. Ett skyddsombud företräder alla på golvet oavsett om du är metallmedlem eller inte och det är arbetsgivaren som har hela ansvaret för arbetsmiljön i första hand.   Samtliga skyddsombud har tystnadsplikt och i vår roll så driver vi era arbetsmiljöfrågor mot företaget, det gäller så klart

Läs Mer

Hur är det allmänna hälsotillståndet på verkstadsgolvet?

Sammanställning av enkät om det allmänna hälsotillståndet. Under oktober och november så genomförde IF Metalls skyddsorganisation, på uppdrag av klubbstyrelsen, en anonym enkät riktad till alla anställda på verkstadsgolvet inom IF Metalls avtalsområde. Både bemanningsanställda via Konsultia och Volvoanställda fick möjlighet att svara på enkäten. Enkäten gjordes med syftet att få se en så verklig bild som möjligt av hur de anställdas allmänna hälsotillstånd ser ut på det fysiska, mentala och sociala planet.    

Läs Mer

Försämrat mående på fabriken!

Skyddsorganisationen inom IF Metall har genomfört en omfattande enkät riktad till all produktionspersonal. Många har svarat på enkäten och svaren visar på ett försämrat mående bland produktionspersonalen. – Det är både fysiskt, mental och socialt som de anställda har påverkats negativt. Det är nödvändigt att företaget vidtar åtgärder för att bryta den negativa trenden, säger Roger Nyström, huvudskyddsombud för metallarbetarna på Volvo   Läs mer i senaste trycket