Vad innebär ackord?

2004-10-08 Här följer en längre sammanställning över den information som idag går att ta fram om konsekvenserna av att införa ackord. Metallklubben vill inte införa ackord, men det är kanske enda alternativet.

Svårt att få avtalspension för metallarna!

2004-06-18 Vid förhandling har Metallklubben tagit upp frågan om avtalspensioner. Vi har många medlemmar som arbetat väldigt länge på fabriken och är över 62 år. Företagsledningen redovisade att de själva redan behandlat behovet av avtalspensioner inom företaget och kommit fram till ett behov av 6 avtalspensioner under 2004. Metallklubben fick ingen möjlighet att delta i den bedömning som företaget gjort kring behovet av avtalspensioner under 2004 som finns här i Umeå, trots att vi varit

Läs Mer