Arbetsmiljöverkets tipstjänst har utvecklats och byter nu namn till ”Tipsa om risker i arbetsmiljön”

Vår tipstjänst har utvecklats och byter nu namn Tjänsten Tips och arbetstagares anmälan byter namn till Tipsa om risker i arbetsmiljön. Den nya versionen gör det lättare för dig som användare. Arbetsmiljöverket får årligen in cirka 17 000 tips om risker i arbetsmiljön från arbetstagare och allmänhet. Tack vare dessa kan vi agera på akuta situationer och komplettera planerade inspektionsinsatser. Tipsen ger oss också en överblick av vilka arbetsmiljöfrågor som är i fokus. – För

Läs Mer

Studiebesök på Rönnskär

2004-06-09 Vi inom skyddsorganisationen har ett utbyte med andra klubbar i vårt närområde. Det utmynnar i att vi har kontakter i form av utbildningar, studiebesök etc. I år åkte avdelningsskyddsombuden till Rönnskär i Skelleftehamn för att se på deras arbetsmiljö.