Ersättningskoder

Kod
Förklaring från företaget i Tidinfo
Metallklubbens kommentarer till koderna
27
100-lappen. Eller 175 kr
OBS! Gäller endast Umeå
Koden gäller vid två tillfällen:
-när vi tecknat avtal om produktionsövertid.

-när företaget ensidigt erbjuder extra ersättning vid övertid.

Koden är ett alternativ för den extra ersättningen. Det andra alternativet är kod 95. Kod 27 ger något lägre ersättning men ger pengarna direkt på nästa lön.

29
Omfördelad tid, timma mot timma.Betraktas ej som övertid
Om man gjort för mycket tid så förs den omfördelade tiden över till övertidsbank. Nät man tar ut den omfördelade tiden så använder man kod 71.
31
Övertid DAGTIDSARBETE, måndag-fredag.
Ska användas vardagar som man arbetar. En ”vanlig” vecka så gäller koden från måndag 00.00 till fredag 24.00.
OBSERVERA att vid avtal om produktionsövertid ska kod 34 användas vid övertid måndag-fredag.

Koden gäller till ordinarie arbetstidens slut för veckan. Kan vara olika tidpunkter beroende på vilket arbetstidsschema som man arbetar. Därefter ska man använda kod 36.

32
Övertid DAGTIDSARBETE, arbetsfri dag
Ska användas alla vardagar man är ledig enligt arbetstidsschemat. Till exempel ska underhåll använda denna kod varannan fredag när man är ledig.
OBSERVERA att vid avtal om produktionsövertid ska kod 35 användas för övertid arbetsfri dag.

Koden gäller även på ”klämdagar”. I anslutning till helg ska inte denna kod användas utan kod 36 ska användas.

33
Övertid DAGTIDSARBETE, lördag-söndag
Koden gäller från fredag 24.00 – måndag 00.00. Används av alla dagtidare. Observera att veckovilan gör att man normalt inte arbetar över på söndagar.
OBSERVERA att vid avtal om produktionsövertid ska kod 36 användas för övertid lördag-söndag.

Koden gäller från den ordinarie arbetstidens slut före helg.

34
Övertid SKIFTARBETE, måndag-fredag.
Ska användas vardagar som man har som ordinarie arbetstid. En ”vanlig” vecka så gäller koden från måndag 00.00 till fredag 24.00.
OBSERVERA att vid avtal om produktionsövertid ska kod 35 användas för övertid måndag-fredag.

Koden gäller till ordinarie arbetstidens slut för veckan. Kan vara olika tidpunkter beroende på vilket arbetstidsschema som man arbetar. Därefter ska man använda kod 33.

35
Övertid SKIFTARBETE, arbetsfri dag.
Ska användas alla vardagar man är ledig enligt arbetstidsschemat. Till exempel ska underhåll använda denna kod varannan fredag när man är ledig.
OBSERVERA att vid avtal om produktionsövertid ska kod 36 användas för övertid arbetsfri dag.

Koden gäller även vid ”klämdagar”. I anslutning till helg ska inte denna kod användas utan kod 33 ska användas.

36
Övertid SKIFTARBETE, lördag-söndag.
Koden gäller från fredag 24.00 – måndag 00.00. Används av alla dagtidare. Observera att veckovilan gör att man normalt inte arbetar över på söndagar.
OBSERVERA att vid avtal om produktionsövertid ska kod 82 användas för övertid lördag-söndag.

Koden gäller från den ordinarie arbetstidens slut före helg.

37
Övertid mot 1.0 kompledighet. Endast i kombination med koderna 31-36.
Den här koden måste du använda om du vill sätta in övertidsarbetet i övertidskompbanken.
40
Förskjuten schemalagd tid kväll.Dagtidsarbetare, mellan 16:30-22:30.
OBS! Gäller endast Göteborg.
Används inte här på fabriken
41
Förskjuten schemalagd tid natt.Dagtidsarbetare, mellan 22:30-06:30.
OBS! Gäller endast Göteborg ochständig natt på Volvo Aero, gäller all ob-tid.
Används inte här på fabriken
42
OB-tid kväll. För schemalagd tid mellan 16:30-22:30.
16:00-22:00 för Volvo Aero.
OB betalas inte ut på samma timmar som övertid. Koden ska läggas in automatiskt.
43
OB-tid, natt. För schemalagd tid mellan 22:30-06:30.
16:00-22:00 för Volvo Aero.
OB betalas inte ut på samma timmar som övertid. Koden ska läggas in automatiskt.
44
OB-tid lördag-söndag, helgdag. För schemalagd tid från fredag (dag före lördag eller helgdag) kl 22:30, till söndag eller helgdag 22:30. Detta OB gäller utöver kod 42-43, gäller ej samtidigt men kod 45.
22.00 för Volvo Aero
OBS! Gäller ej Köping.
Kan i vissa fall (för fyr- och femskift) betalas ut samtidigt som övertid. Koden ska läggas in automatiskt
45
OB-tid storhelg. För schemalagd tid under storhelg enligt VA-avtalet §6 mom 3.2. Detta OB gäller utöver kod 42-43, gäller ej samtidigt med kod 44.
Kan i vissa fall (för fyr- och femskift) betalas ut samtidigt som övertid. Koden ska läggas in automatiskt
47
Restid utanför arbetstid. 1/175-del av månadslönen per timme. (Sverige)
Räknas inte som övertid. Notera att om man är chaufför, t ex kör egen bil ska inte kod 47 användas. Då ska övertidskoderna användas.
48
Arbetsberedskap måndag 00:00 – fredag 18:00, gäller endast Volvo Aero.
Gäller ej i Umeå.
49
Arbetsberedskap fredag 18:00 – lördag 06:00, gäller endast Volvo Aero.
Gäller ej i Umeå.
50
Arbetsberedskap lördag 06:00 – söndag 24:00, gäller endast Volvo Aero.
Gäller ej i Umeå.
51
Resor inom Sverige men utanför Trollhättan, extratillägget, gäller endast Volvo Aero.
Gäller ej i Umeå.
52
Resor utanför Sverige, extratillägget, gäller endast Volvo Aero.
Gäller ej i Umeå.
54
Förskjuten schemalagd tid kväll, vid frånvaro.
Dagtidsarbetare, mellan 16:30-22:30. Gäller vid ob-kvalificerande frånvaro.
OBS! Gäller endast Göteborg.
Används inte här på fabriken
55
Förskjuten schemalagd tid natt, vid frånvaro. Dagtidsarbetare, mellan 22:30-06:30. Gäller vid ob-kvalificerande frånvaro. OBS! Gäller endast Göteborg och ständig natt på Volvo Aero, gäller all ob-tid.
Används inte här på fabriken
56
OB-tid kväll, vid frånvaro.
För schemalagd tid mellan 16:30-22:30. Gäller vid ob-kvalificerande frånvaro.16:00-22:00 för Volvo Aero.
Denna kod ska skiftarbetare använda då man kodar frånvarokoderna 71 och 72. om det inte görs får man inte rätt OB. Koden ska läggas in automatiskt.
57
OB-tid, natt, vid frånvaro.
För schemalagd tid mellan 22:30-06:30. Gäller vid ob-kvalificerande frånvaro.
22:00-06:00 för Volvo Aero.
Denna kod ska skiftarbetare använda då man kodar frånvarokoderna 71 och 72. om det inte görs får man inte rätt OB Koden ska läggas in automatiskt.
58
OB-tid lördag-söndag, helgdag, vid frånvaro. . För schemalagd tid från fredag (dag före lördag eller helgdag) kl 22:30, till söndag eller helgdag 22:30. Gäller vid ob-kvalificerande frånvaro.
22:00 för Volvo Aero.
OBS! Gäller ej Köping.
Denna kod ska skiftarbetare använda då man kodar frånvarokoderna 71 och 72. om det inte görs får man inte rätt OB Koden ska läggas in automatiskt. Koden ska läggas in automatiskt.
59
OB-tid storhelg, vid frånvaro.
För schemalagd tid under storhelg enligt TA-avtalet §4 mom 3.2. Gäller vid ob-kvalificerande frånvaro. Detta OB gäller utöver kod 56-57, gäller ej samtidigt med kod 58.
Storhelgsdrift förekommer ej på Volvo Aero.
Denna kod ska skiftarbetare använda då man kodar frånvarokoderna 71 och 72. om det inte görs får man inte rätt OB. Koden ska läggas in automatiskt.
61
Restid 1/240. Måndag-fredag vid utresa från Sverige respektive hemresa. OBS! Gäller ej Köping och ej Volvo Aero
Ingen kommentar för närvarande till denna kod
62
Restid 1/190. Veckoslut och helger, från fredag kl 18:00 till måndag kl 06:00 vid utresa från Sverige respektive hemresa. OBS! Gäller ej Köping och ej Volvo Aero
Ingen kommentar för närvarande till denna kod
63
Telefon i hemmet, gäller endast Volvo Aero, används aldrig ihop med arbetsberedskap.
Gäller ej på denna fabrik
70
Förskjuten schemalagd tid kväll, vid sjukfrånvaro.
Dagtidsarbetare, mellan 16:30-22:30. Ger pengar under arbetsgivarperioden (sjukdag 2-14).
OBS! Gäller endast Göteborg.
Gäller ej på denna fabrik
71
Förskjuten schemalagd tid natt, vid sjukfrånvaro.
Dagtidsarbetare, mellan 22:30-06:30. Ger pengar under arbetsgivarperioden (sjukdag 2-14).
OBS! Gäller endast Göteborg ochständig natt på Volvo Aero, gäller all ob-tid.
Gäller ej på denna fabrik
72
OB-tid kväll, vid sjukfrånvaro. För schemalagd tid mellan 16:30-22:30. Ger pengar under arbetsgivarperioden (sjukdag 2-14).
16:00-22:00 för Volvo Aero.
Denna kod ska skiftarbetare använda då man kodar frånvarokoden 10. om det inte görs får man inte rätt ”sjuk-OB”. Koden ska läggas in automatiskt. Ger pengar under de första fjorton sjukdagarna.
73
OB-tid, natt, vid sjukfrånvaro. För schemalagd tid mellan 22:30-06:30. Ger pengar under arbetsgivarperioden (sjukdag 2-14).
22:00-06:00 för Volvo Aero.
Denna kod ska skiftarbetare använda då man kodar frånvarokoden 10. om det inte görs får man inte rätt ”sjuk-OB”. Koden ska läggas in automatiskt. Ger pengar under de första fjorton sjukdagarna.
74
OB-tid lördag-söndag, helgdag, vid sjukfrånvaro. För schemalagd tid från fredag (dag före lördag eller helgdag) kl 22:30, till söndag eller helgdag 22:30. Detta OB gäller utöver kod 72-73, gäller ej samtidigt med kod 75. Ger pengar under arbetsgivarperioden (sjukdag 2-14).
22:00 för Volvo Aero.
OBS! Gäller ej Köping.
Denna kod ska skiftarbetare använda då man kodar frånvarokoden 10. Om det inte görs får man inte rätt ”sjuk-OB” .Koden ska läggas in automatiskt. Ger pengar under de första fjorton sjukdagarna.
75
OB-tid storhelg, vid sjukfrånvaro. För schemalagd tid under storhelg enligt TA-avtalet §4 mom 3.2. Detta OB gäller utöver kod 72-73, gäller ej samtidigt med kod 74. Ger pengar under arbetsgivarperioden (sjukdag 2-14).
Storhelgsdrift förekommer ej på Volvo Aero.
Denna kod ska skiftarbetare använda då man kodar frånvarokoden 10. om det inte görs får man inte rätt ”sjuk-OB” Koden ska läggas in automatiskt. Ger pengar under de första fjorton sjukdagarna. Det är fel information i företagets förklaring. Arbetsgivarperioden är bara fram till och med dag 14.
80
Produktionsövertid skift,
måndag-fredag.
OBS! Gäller endast Arvika och Volvo Aero.
Gäller ej på denna fabrik
81
Produktionsövertid skift, arbetsfri dag.
OBS! Gäller endast Arvika och Volvo Aero.

Gäller ej på denna fabrik
82
Produktionsövertid skift, lördag-söndag.
OBS! Gäller endast Arvika, Umeå ochVolvo Aero.
OBSERVERA att vid avtal om produktionsövertid eller när företaget erbjuder extra ersättning ska kod 82 användas för övertid lördag-söndag för skiftgående personal. Koden gäller från den ordinarie arbetstidens slut före helg till ordinarie arbetstidens början efter helg.
87
Insättning i Kundbank/Mertidsbank.
OBS! Gäller endast Arvika/Skövde.
Gäller ej på denna fabrik
93
Byte av arbetstidsordning dagtid.
Ingen kommentar för närvarande
94
Byte av arbetstidsordning skift.
Ingen kommentar för närvarande
95
Manuell ATK-insättning.
OBS! Gäller endast vissa Volvo-företag.
Ingen kommentar för närvarande
96
Extra inställelse. Den delen som ersätts upp till 3 timmar vid utryckning och som ej är arbetat tid.
OBS! Gäller endast Powertrain i Skövde/Köping.
Ingen kommentar för närvarande
97
Ej lagenlig övertid (Reducerar lagenlig övertid). Används om man kodar övertidersättning (kod 31-37) och inte vill att dessa timmar skall bli lagenlig övertid.
Ingen kommentar i dagsläget
98
Kontantuttag ur tidbank.
Använder du om du vill göra om tid i övertidsbank till pengar på lön. Koden ska läggas in längst till höger på tidkortet. Det är helt och hållet du själv som avgör om du vill göra ett kontantuttag från övertidsbanken.