Förbundet

Vår huvudorganisation är IF Metall. Det är IF Metall som ansvarar för alla centrala förhandlingar som genomförs inom verkstadsindustrin. IF Metall ska enligt stadgarna tillvarata medlemmarnas ekonomiska, sociala och kulturella intressen. 

Som medlem ska man använda IF Metall. Du har möjlighet att skriva motioner till IF Metalls kongress som hålls vart annat år. Det är vårt högsta beslutande organ. Medlemmarna här på Umefabriken har skrivit en rad motioner till kongressen genom åren. Det har rört sig om allt från medlemsavgiftens storlek till att riksavtalen bör ut på omröstning.

Några av de områden som förbundet arbetar med är:

  • Centrala avtal
  • A-kassa
  • Arbetsmiljö
  • Hållbart Arbete – arbetets villkor
  • Nationell samordning
  • Internationellt arbete
  • Ger ut ”Dagens Arbete”
  • Bistår klubbar och avdelningar med förhandlingsstöd och rådgivning

Gå gärna in på IF Metalls hemsida, där kan du leta dig fram till en mängd information om förbundet centralt och de aktiviteter som man arbetar med. Om du vill ta kontakt med förbundet gör du det enklast på följande sätt:

Via nätet:
På telefon:
08 – 786 80 00