Fritids & Vuxenutbildning

Allt ifrån Grundskolan till universitet ligger under denna punkt. Det är viktigt att medlemmar blir anställningsbara och inte bara inom företaget. Vi skall ge IF Metalls medlemmar en bra grund att stå på.

Studieekonomi, För metall medlemmarna är en av de punkter som vi inom studiekommittén arbetar med. Det rör sig om Stipendier och studiebidrag. Hjälp fås av studieansvarig eller du får en studievägledning inom Umeå kommuns försorg

VIVA Vägledning, Ansvarar för studie och yrkesvägledning samt information om vuxenutbildningar. Vägledning finns till för dig som vill veta mer om studier,yrken och arbetsmarknad.
Vi tillhandahåller bokade vägledningssamtal och planering samt information runt studier.
vi finns på Sveagatan 8 eller rinf 090 161720

Grundskola, Vi har medlemmar som ej har grundskolekompetens och i de fallen hjälper vi medlemmen med studieekonomi och de kontakter han/hon behöver för att uppnå grundskolekompetens.

Gymnasieskola, Vi kräver vid anställning att medlemmar ska ha en 3 årig gymnasiekompetens. Medföljd att vi har många anställda som med sin 2 åriga gymnasiekompetens behöver läsa upp sina betyg. Med detta hjälper vi även till med att söka studiemedel och kontakter för att medlemmen ska nå sina mål.

Högskola och Universitet, Till högskola och universitet hjälper vi medlemmen med kontakter för att komma in på rätt utbildning. Vi har vissa kontakter till dessa och även möjlighet att via företaget få hjälp till utbildning.

Folkhögskola, En annan möjlighet att läsa vid. Ofta har folkhögskolor en mängd olika inriktningar och dessa måste presenteras var för sig. IF Metall avd Södra Västerbotten har mycket kontakter med Medlefors FHS vilket ofta är det första valet.

Fritidsutbildningar,
Studieförbund.
ABF är det studieförbund vi från IF Metall använder oss av i första hand.
De tillhandahåller utbildningar inom olika grundämnen och fritidsstudier. De kan också vara behjälpliga inom alla andra områden såsom fackliga studier, t.ex utbildningar till medlemmar och förtroendevalda.

ABF

ABF har ett enormt utbud så det finns något för alla. Man kan lära sig språk,dans,handarbete,foto,teater,data,trädgård,jakt,navigation,sjö,fordon & trafik,släktforskning och samhälle & politik. Detta vara bara exempel på en del av det som finns.

Ekonomi

När man går en utbildning genom ABF så får man 900:- i ersättning för kursavgift,material och litteratur, under förutsättning att man sparar kvitton på kursavgift,material och litteratur samt lämnar dessa till sin studieorganisatör eller på IF Metall på Västra Norrlandsgatan 11B
Övrig utbildning som inte är under ABF kan man få ersättning för kurslitteraturen upp till 900:-. Vid frågor vänd er till er studieorganisatör eller någon annan i studiekommittén