Grundläggande yrkesutbildning

En bra introduktion är viktig del i en anställning för medlemmen. För att det ska finnas arbetskraft i framtiden måste vi även prata med personer ute på skolorna och detta kan göras genom Prao, APU och skolinformation.

Introduktion, är en viktig del för medlemmen. Det är ofta den första kontakten medlemmen får av arbetsplatsen och därför viktig för att få rätt bild av den fackliga verksamheten på företaget.

Prao, verksamhet är viktigt för att ge elever i grund och gymnasieskola en riktig bild av vad arbetslivet består av. Den ska anordnas så att eleven får en bild av hur tillverkningen sker och även de kringorganisationer vilka vi är bundna till.

Arbetsförlagd Praktik och utbildning, är en inkörsport för många som inte har möjlighet att komma ut på arbetsplats i annat fall. En annan vinkling av detta är att utbildade personer vet vad som försiggår på arbetsplatsen innan utbildningen och en eventuell tjänst är klar.

Skolinformation, en möjlighet att se till rekryteringen till arbeten och även till den fackliga organisationen. Har vi inte med oss unga människor så kommer organisationen att inom sinom tid tyna bort. Vi måste se till att intresset blir bara större och större och detta ingår i våra uppdrag som fackligt förtroendevalda