Gruppstyrelser

Metallklubben organiserar den fackliga verksamheten på Volvo Umeå i gruppstyrelser. Gruppstyrelserna är den fackliga verksamheten närmast medlemmarna. Det ska vara lätt att få kontakt med sina fackliga representanter. Man ska själva känna till vilka man kan vända sig till för att få hjälp och stöd.

Varje gruppstyrelse informerar på dessa sidor om sin verksamhet och de aktuella frågor som man för närvarande jobbar med. Just nu har vi fyra gruppstyrelser på Volvo.