Ingående delar

Här följer en sammanställning av lönesystemets alla ingående delar. Sist hittar du sammanställning av möjlig slutlön på respektive avdelning.

Befattningslön där utveckling i arbete ger högre lön
Vi har ett befattningslönesystem, där utveckling i arbete ska ge utveckling i lön. I klartext innebär det att den som tar på sig fler arbetsuppgifter och större ansvarsuppgifter får också en högre lön. Utveckling kan ske både som individ i en befattningstrappa och som grupp i ett gruppåtagande. Här följer en sammanfattning av lönesystemets olika komponenter.

1. Befattningstrappa

Tariff
Befattningstrappan består av fem steg. De första tre stegen är helt beroende av hur länge man arbetat här. De kallas tariff. De två sista stegen innehåller krav i arbetet som man måste uppfylla för att kunna kvalificera sig för just det steget.

Steg 5, 6 och 7
På varje avsnitt i fabriken har parterna gemensamt definierat de befattningar som finns och skrivit ner de krav som ställs för att man ska få lön för befattningssteg 5, 6 och 7. Värdet på de olika stegen i befattningstrappan ser ut så här:

 Kaross,Måleri,Press & Detalj
 Materialhantering
 Teknik & Underhåll
 Steg 2
 27 974 kr
 27 824 kr
 Steg 3
 29 099 kr
 28 949 kr
 Steg 4
 30 639 kr
 30 489 kr
 Steg 5
 31 905 kr
 31 755 kr
 31 995 kr
 Steg 6
 32 793 kr
 32 643 kr
 33 375 kr
 Steg 7
 34 415 kr

2. Grupptillägg – List

Grupptillägget har lite olika utformning beroende på vart i fabriken man arbetar. På de flesta avdelningar så är grupptilläggen 3 stycken. På underhåll har man en list med sex olika tillägg.
Om en grupp tar på sig ansvaret för de definierade arbetsuppgifteri respektive grupptillägg så erhåller samtliga gruppmedlemmar detta tillägg.

 Grupptillägg
 Kaross,Måleri,Press & Detalj
 Materialhantering
 List  Underhåll   Betalning för max 4st
 Kvalité
 400
 400
 Ständiga förbättringar
 250
 Flexibilitet
 300
 300
 Flexibilitet
 250
 Produktion
verksamhet
 300
 300
 Arbetsmiljö
 250
 Ekonomi
 Egen planering
 250
 Process
 Ordning och reda
 250
 Personlig tillgänglighet
 250
 Summa kr
 1000
 1000
 1000

Det sammanlagda värdet av grupptillägg eller list är maximalt 1 000 kr.

3. Samordnare – specialist

Om man är utsedd som samordnare eller specialist så erhåller man ett tillägg. Detta tillägg kan fås på följande avdelningar: Kaross, Press & Detalj, Måleri och Material.

Värdet på samordnartillägget är 500 kr.

4. Bonus

Vi har en överenskommelse om bonus med företaget. Den varierar beroende på utfallet av de parametrar som gäller varje år. För tillfället är det kassaflöde och rörelseresultat som är de faktorer som påverkar bonusutfallet. Bonusen kan vara max 6 % av årlig lön.

Möjlig slutlön

Befattningstrappan
Värdet på de olika stegen ser ut så här:

Kaross,Måleri,Press & Detalj
 Materialhantering
 Tek.UH
 Steg 6
  Steg 6:  32 793 kr
  Steg 6:  32 643 kr
 Steg 7:   34 415kr
 Grupptillägg/List
 1000 kr
 1000 kr
 1000 kr
 Samord./Special
 500 kr
 500 kr
 Möjlig slutlön
 34 293 kr
 34 143 kr
 35 415 kr