Kultur

Kultur

Medlem i IF Metall är man inte bara på arbetet. Vi är metallare även när vi stämplar ut från jobbet. Som medlem i IF Metall kan du ta del av förmåner på fritidsområdet. I fackföreningsrörelsens barndom var kultur- och bildningsfrågorna viktiga. Hundra år senare är detta inte lika tydligt. IF Metallklubben vill försöka ändra på detta och på olika sätt lyfta in kulturfrågor på arbetet och bland fritidsaktiviteter. 

Arbetsplatsbibliotek
IF Metallklubben har varit drivande i att få igång ett arbetsplatsbibliotek. Ett nybyggt bibliotek invigdes i början av 2008 av IF Metall ordförande Stefan Löfvén. Numera finns två arbetsplatsbibliotek, ett vid vardera matsalen. Ett arbetsplatsbibliotek är det bästa formen av läsfrämjande insats på en arbetsplats. Det handlar om att sänka tröskeln för att låna en bok eller en ljudbok. Lån av böcker sker utan administration. Ta en bok, läs, lämna tillbaka. Enklare kan det inte bli.

Klubben har även haft utdelning av förlagsnya böcker lämpligt till semestern genom ett samarbete med bokförlag som hellre ger bort böcker än att makulera dem.

Annan kulturverksamhet
IF Metallklubben har genom åren försökt lyfta fram kulturfrågor på olika sätt. Klubben var tidigt ute och deltog i ett par lyckade omgångar i projektet Läs för mig, Pappa! Ett 70-tal pappor fick möjlighet att under en dag träffa en läspedagog och en författare för att lära sig om betydelsen av att läsa för sina barn. Klubben har också haft samverkan med bland annat med Umeå Teaterförening och Norrlandsoperan inför speciella arrangemang. Aktiviteter av det här slaget är inte stående inslag i klubbens verksamhet. De sker som erbjudanden vid de tillfällen som ges. Information går då ut i Trycket och på hemsidan.