Läs och skrivsvårigheter

Dyslexi är en inlärningssvårighet med neurologisk grund. Den som har dyslexi kan ha svårigheter med att snabbt känna igen ord och att stava rätt.

Dessa svårigheter orsakas typisk av en störning i språkets fonologiska komponent som ofta är oväntad med hänsyn till andra kognitiva förmågor och effektiv undervisning.

Sekundära konsekvenser kan inkludera svårigheter med läsförståelse och begränsad läserfarenhet, vilket kan hämma tillväxten av ordförråd och bakgrundskunskap.

25 % av alla vuxna i Sverige mellan 16-93 år saknar läsförmåga motsvarande årskurs 9-nivå. Av dessa siffror kan man utgå ifrån att av 380 000 IF Metallare som finns uppnår ca 95 000 stycken inte årskurs 9 nivå. Denna siffra kan vara lite i lägsta laget, för utav tradition har många av de arbeten som IF Metall organiserar inte behov av större teoretisk bakgrund. Utvecklingen för framtida IF Metallarbeten innebär att våra medlemmar kommer att behöva allt större behov av att läsa och skriva. Våra arbeten kommer att bli mera kvalificerade och det räcker inte med att vara duktig med händerna.

Därför har vi ett samarbete med både dyslexilinjen via Komvux och även med Dyslexiförbundet FMLS.
Ni som känner ett behov av att testa er egen förmåga, har närstående med läs och skrivsvårigheter eller behöver information om vad detta är.

Ekonomi vid funktionshinder som Dyslexi kan man som grupp eller enskild söka korttidsbidrag och internatbidrag.

Hör av er till IF Metalls klubb så kan vi hjälpa er att komma i kontakt med rätt instans med personal som kan hjälpa er vidare.