Lönesystem

Metallklubben har här lagt ut all information om det lönesystem som idag har på fabriken.

Under respektive avdelning hittar du en utförlig information om de krav som gäller för just dig.

Lönesystemets ingående delar, metallklubben försöker här redovisa de ingående delarna i lönesystemet samt vilket värde respektive lönedel har.

Regelverket, här får du en redovisning av regelverket som gäller för lönesystemet. Det kan kanske upplevas som lite krångligt men har du frågor så får du prata med någon av de förtroendevalda.

Kaross, redovisar kraven för befattningssteg fem och sex, grupptillägg samt specialister och samordnare för DO 2 och 3.

Måleri, redovisar kraven för befattningssteg fem och sex, grupptillägg samt specialister och samordnare för DO 4.

Teknik och UH, redovisar kraven för befattningssteg fem och sex, list för samtlig underhållspersonal.

Logistik, redovisar kraven för befattningssteg fem och sex, grupptillägg samt specialister och samordnare för logistik.

 

Ingående delar, Här följer en sammanställning av lönesystemets alla ingående delar. Sist hittar du sammanställning av möjlig slutlön på respektive avdelning.

Regelverket:

Kaross Här kommer en redovisning av alla de skrivningar som finns.

Måleriet Här kommer en redovisning av alla de skrivningar som finns när det gäller lönesättningen på måleriet, driftområde 4. Klicka på respektive rad så kommer du till de dokument som gäller.

Teknik & UH Här kommer en redovisning av alla de skrivningar som finns när det gäller lönesättningen inom Teknik och Underhåll. Klicka på respektive rad så kommer du till de dokument som gäller.

Materialhanteringen Här kommer en redovisning av alla de skrivningar som finns när det gäller lönesättningen på Logistik. Klicka på respektive rad så kommer du till de dokument som gäller.