Skyddsombudsorganisationen

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet skall bedrivas som en naturlig del i den dagliga verksamheten och ske i samverkan mellan arbetsgivaren och arbetstagarna samt deras företrädare i arbetsmiljöfrågor dvs. skyddsombuden.

Arbetet bedrivs i samverkan genom t.ex. arbetsmiljöronder, riskbedömningar, projektarbete, skyddskommittémöten, skyddsbesiktningar etc.

Skyddsombud

Skyddsombuden, på Volvo Lastvagnar Umeå, skall verka för en tillfredsställande arbetsmiljö.

Skyddsombudets roll är också att bevaka att arbetsgivare och arbetstagare följer de interna arbetsmiljöreglerna och de krav som arbetsmiljölagen och dess föreskrifter ställer på dessa samt att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor.

IF Metallklubben organiserar skyddsombuden inom IF Metalls kollektivavtalsområde på fabriken.

På Volvo Lastvagnar Umeå så delas varje driftområde in i olika skyddsområden där varje skyddsområde skall ha sitt eget lokala skyddsombud.

De lokala skyddsombuden finns ute i arbetsgrupperna och därför lätta för alla att få kontakt med.

Varje driftområde har även ett samordnande skyddsombud som har till uppgift att samordna den lokala skyddsombudsverksamheten på driftområdet.

Skyddsombudet väljs av sina arbetskamrater med en mandattid på tre (3) år.

Huvudskyddsombud, Roger Nyström är samordnare för skyddsombudsverksamheten på Volvo GTO, Umeå.

Driftområde 2, ASO, Anders Danielsson samordnar verksamheten för de lokala skyddsombuden på driftområdet.

Driftområde 3, ASO, Anders Stenberg samordnar verksamheten för de lokala skyddsombuden på driftområdet.

Driftområde 4, ASO, Marie Landström samordnar verksamheten för de lokala skyddsombuden på driftområdet.

Materialhantering, ASO, Torbjörn Johansson samordnar verksamheten för de lokala skyddsombuden inom materialhantering.

Teknik & Underhåll, ASO, Jan Isberg samordnar verksamheten för de lokala skyddsombuden inom Teknik och Underhåll.

Kvalitets och Verksamhetsservice Patrik Berglund samordnar verksamheten för de lokala skyddsombuden inom Kvalitetsavdelningen och Verksamhetsservice.

Arbetsmiljöutskottet IF Metall, Arbetsmiljöutskottet är en koncernfacklig arbetsgrupp som bevakar arbetsmiljöfrågor inom Volvokoncernen. Utskottet består av 5 ledamöter som utses av IF Metalls koncernklubbars styrelse, i KS sitter ordförande från samtliga IF Metallklubbar inom AB Volvo  Sverige.

Arbetsmiljölänkar, Länkar till arbetsmiljörelaterade hemsidor.