Övertidsersättning till helgen

Klubben får en hel del frågor om övertidsersättningen till helgen, fredag kväll som är valborgsmässoafton och lördag som är första maj.

Ersättningen
Valborg (30 april) är ur avtalssynpunkt en vanlig dag. I år infaller den på en fredag, vilket gör att det är vanlig vardagsövertid som gäller. Fredag eftermiddag och kväll är övertidsersättningen per timme 72,21 kr för dagtidsarbetare och 92,86 kr för skiftgående personal.

Första maj är ur avtalssynpunkt en storhelg. Koncernavtalet om övertid reglerar övertidsersättningen för arbete på storhelg. Första maj är övertidsersättningen per timme 290,89 kr för dagtidsarbetare och 311,61 kr för två- och treskiftare. Fyr- och femskiftare har också 311,61 extra, men den är uppdelad på övertidsersättning och storhelgs-OB.

TImlönen
Utöver övertidsersättningen finns även timlönen som antingen kan tas ut i pengar eller sättas in i kompbanken. I Tidinfo kan du välja OT för att sätta in kompbanken eller OP för att få timlönen i pengar. Värdet av timlönen för dagtidare och tvåskiftare är månadslönen dividerat med 175.