Frågan om lönesystem vid vägs ände?

2004-09-18 Företaget sade i september 2002 upp det lönesystem som vi har haft här på fabriken. De anser att vi har haft för hög löneutvecklingstakt på företaget. Parterna lyckades efter svåra förhandlingar komma överens om ett arbetssätt för att skapa ett nytt lönesystem under 2003. Den överenskommelsen innehöll riktlinjer för det fortsatta arbetet samt övergångsregler under tiden som förhandlingarna fortsatte.

Inga fler avtalspensionärer i år

2004-09-17 Företaget har vid förhandling meddelat att man inte är vilig att begära fler avtalspensioner för 2004. För år 2005 är det inte klart hur många som företaget kommer att bevilja så den frågan kommer vi att återkomma till.

Positivt besked om Transportstödet!

2004-09-10 I samband med intåget i EU så togs transportbidraget som Volvo Umeverken haft sedan 1964 bort. Detta beslut, taget av EU – kommissionen, var ett hårt slag mot fabriken här i Umeå! Transportstöd ser vi som en av de bästa stödformerna för att göra Sverige och Europa ”rundare”.