Positivt besked om Transportstödet!

2004-09-10 I samband med intåget i EU så togs transportbidraget som Volvo Umeverken haft sedan 1964 bort. Detta beslut, taget av EU – kommissionen, var ett hårt slag mot fabriken här i Umeå! Transportstöd ser vi som en av de bästa stödformerna för att göra Sverige och Europa ”rundare”.

Extrainsatser även denna helg!

2004-09-09 Den extrainsats som genomfördes förra helgen visade sig vara otillräcklig. Därför har Metallklubben och Företaget suttit i förhandlingar om nya åtgärder. Parterna har enats om extrainsatser i helgen samt en snabbare hantering av andra förhandlingsfrågor.

Ja till nytt löneavtal!

2004-09-07 Metallarbetarna på fabriken har röstat JA till förslaget till nytt löneavtal. Det innebär att de nya lönenivåerna börjar gälla från och med oktober. På oktoberlönen kommer också de retroaktiva lönerna för perioden april – september.

Resultat av omröstning – löneavtalet DO4

2004-09-07 Under torsdagen den 2/9 och måndagsmorgonen den 6/9 genomfördes en omröstning om det lokala löneavtalet 2004,på hela fabriken. I korthet gällde avtalsförslaget en nivåökning med 2,2% varav det centrala avtalet ger 1,7%. För de övriga Volvo bolagen ligger nivåerna mellan 2,35 och 2,5%.