Svårt att få avtalspension för metallarna!

2004-06-18 Vid förhandling har Metallklubben tagit upp frågan om avtalspensioner. Vi har många medlemmar som arbetat väldigt länge på fabriken och är över 62 år. Företagsledningen redovisade att de själva redan behandlat behovet av avtalspensioner inom företaget och kommit fram till ett behov av 6 avtalspensioner under 2004. Metallklubben fick ingen möjlighet att delta i den bedömning som företaget gjort kring behovet av avtalspensioner under 2004 som finns här i Umeå, trots att vi varit

Läs Mer

Semesterdagarna – tålamodet tryter

2004-06-17 Metallklubben ökar nu trycket om semesterdagarna. Arbetsgruppen som tillsattes för att försöka lösa frågan har inte kunnat enas. Företaget står kvar vid att nettosemester och semesterfaktor ska tillämpas. Metallklubben hävdar lika bestämt att sparade dagar och femte veckan ska vara orörda och att företaget inte ensidigt kan införa ny semesterdagsberäkning.

Löner rond 2: Låsta positioner!

2004-06-16 Metallklubben och företaget har under tisdagen suttit en andra gång i förhandlingar om lönenivåerna för år 2004. Förhandlingspositionerna är fortfarande mycket låsta och företaget är ännu inte beredd att ge något alls i de lokala förhandlingarna. Ett smått historiskt läge – det har aldrig förut hänt att företaget lagt ett nollbud lokalt.

Lång kö till populär utbildning

2004-06-15 För tillfället är det mycket lång kö till vår mest populära medlemsutbildning ”Försäkringsgrund”. Därför går det ut ett brev till alla medlemmar som anmält sig till kursen. De får frågan om de vill stå kvar i kön eller lämna över platsen till någon annan.