Kom på informationen!

2004-06-28 Metallklubben genomför under denna vecka informationsmöten om läget i förhandlingarna om lönesystem och löneavtal. För första gången på många år säger företaget Nej till att mötena sker på ordinarie arbetstid. Mötena får istället hållas på betald övertid.

Missvisande uppgifter om semesterdagar!

2004-06-24 De starka reaktionerna på uppgifterna om antalet semesterdagar var befogade. Uppgifterna under kolumnen ”att ta ut på arbetsdagar med din uttagsfaktor …..” som finns i Tidinfo ger en felaktig bild. Företaget håller också med om detta.

Svårt att få avtalspension för metallarna!

2004-06-18 Vid förhandling har Metallklubben tagit upp frågan om avtalspensioner. Vi har många medlemmar som arbetat väldigt länge på fabriken och är över 62 år. Företagsledningen redovisade att de själva redan behandlat behovet av avtalspensioner inom företaget och kommit fram till ett behov av 6 avtalspensioner under 2004. Metallklubben fick ingen möjlighet att delta i den bedömning som företaget gjort kring behovet av avtalspensioner under 2004 som finns här i Umeå, trots att vi varit

Läs Mer

Semesterdagarna – tålamodet tryter

2004-06-17 Metallklubben ökar nu trycket om semesterdagarna. Arbetsgruppen som tillsattes för att försöka lösa frågan har inte kunnat enas. Företaget står kvar vid att nettosemester och semesterfaktor ska tillämpas. Metallklubben hävdar lika bestämt att sparade dagar och femte veckan ska vara orörda och att företaget inte ensidigt kan införa ny semesterdagsberäkning.