Grupptillägg till FM

2004-06-08 En långdragen process har pågått kring grupptillägg för ett antal anställda på FM. Till slut har frågan blivit löst mellan parterna.