IF Metall avdelningen har bytt namn

  Vi som jobbar här på Volvo och är medlemmar i IF Metall tillhör även en IF Metallavdelning.                 IF Metallförbundet har i dagsläget 34 avdelningar från Malmfälten till Skåne.   Avdelningen sköter inträden, utträden, studier, försäkringar,  samt en rad olika administrativa uppgifter.Anställda ombudsmän , rekryterar medlemmar, tecknar kollektivavtal, företräder medlemmar i förhandlingar, genomför löneförhandlingar ute på arbetsplatser utan klubb samt en hel del andra uppgifter. Den IF Metallavdelning

Läs Mer

Medlemsavgift 2022

Medlemavgiften för 2022  Förbundsavgiften är 1,0 procent av din lön , sen tillkommer en avdelningsavgift till IF Metallavdelningen  på 0.55 procent. Så total avgift för oss som jobbar här  på Volvo Lastvagnar är 1,55 procent   Högsta avgiften är dock 633 kronor Lägsta avgift är 230 kronor ( betalas om man är sjuk eller arbetslös)   Pensionärsavgiften för 2022 är 300 kronor ( för hela året)  och avisering till berörda medlemmar sker i början av

Läs Mer

En riktigt god semester!

IF Metallklubben önskar alla medlemmar och förtroendevalda en riktigt god och bra semester med nära och kära. Vi har haft en tung vår med mycket övertid samtidigt som vi ibland haft tvärstopp i produktionen. Corona har gjort att vi inte kan umgås på jobbet  så som vi kanske vill. 600 nyanställda på mindre än ett år gör att många grupper har förändrats. Till det kommer att företaget sagt upp MTM-avtalet, vilket kommer att påverka oss

Läs Mer

MTM-avtalet är uppsagt!

Företaget har sagt upp det gällande MTM-avtalet. Det är en åtgärd som riskerar att kraftigt försämra arbetsvillkoren för alla metallarbetare på fabriken. Avtalet har en uppsägningstid på 6 månader och löper ut vid årsskiftet. Från IF Metallklubbens sida kommer vi att begära förhandlingar under hösten för att säkerställa rimliga villkor för den arbetsbelastning som man utsätts för. Det är det tredje lokala avtal som den nya ledningen sagt upp på kort tid. IF Metallklubben ser

Läs Mer

Betald semesterledighet för visstidare!

Som vi redovisat tidigare har klubben och företaget tecknat ett avtal som ger de visstids-anställda betald semesterledighet upp till 10 dagar. Den betalda semesterledigheten kommer att förläggas i de två sista veckorna på semestern. Vecka 29 och 30Först betalda dagarOm man har betalda semesterdagar så kommer de att läggas ut först. Visstidare på fabriken har mellan 0 och 14 betalda semesterdagar. Sedan minuskomp eller obetald semesterDe som inte har betalda semesterdagar som räcker de två

Läs Mer