Uttalande med anledning av strejk vid Volvofabrik i USA!

Volvo har en av sina största lastbilsfabriker i i New River Valley, Virginia. Fabriken har cirka 3000 anställda. För andra gången har över 90 % av arbetarna röstat nej till det avtalsförslag som Volvo och bilarbetarfacket, UAW har förhandlat fram. För andra gången på kort tid har också arbetarna på Volvos fabrik, gått ut i strejk för bättre villkor. En strejk är en sista åtgärd som arbetare har att ta till om villkoren inte är

Läs Mer

Ordförandebyte på Verkstadsklubben!

Efter 40 år av gemensamt fackligt arbete på Volvo Lastvagnar AB i Umeå lämnar Jan-Olov Carlsson över ordförandeklubban till Gunnar Pettersson.   – Medlemmarna och förtroendevalda på Volvo tackar Janne för det goda arbetet och Verkstadsklubben kommer att fortsätta med samma inriktning  som tidigare, säger Gunnar. Jan-Olov började som montör vid fabriken 1979 och blev i mitten av 80-tal ordförande för gruppstyrelsen Monteringen. Efter en tid i Verkstadsklubbens styrelse blev Janne vald till vice ordförande

Läs Mer

Klubbens verksamhetsberättelse för år 2020

Klubbens årsmöte kommer i år att ske digitalt via Teams . Information om detta finns i ett tidigare inlägg. På klubbens årsmöte kommer mötet att gå igenom verksamhetsberättelsen för år 2020. Här finns nu möjligheten att ta del av den. Ett annat alternativ är att Du kontaktar någon av IF Metalls förtroendevalda så kan Dom ordna så att Du får ett exemplar.

Inget avtal om övertid kunde träffas!

Förhandlingarna om ett övertidsavtal blev fruktlösa. Parterna var inte ens i närheten av varandra. Företaget hade ingen avsikt att bjuda till utifrån kraven och önskemålen från klubben. 20 kronor extra i övertidspeng kan inte motivera att klubben skriver bort både bergränsningar i övertidsuttag eller att företaget skulle ha rätt att beordra övertid efter 24.00. Detta utan några garantier om att vissa helger skulle vara fredade mot beordrad övertid. Klubbens kravKlubben ställde två huvudsakliga krav för

Läs Mer

Förhandlingar om övertidsavtal påbörjade

Vid flera förhandlingar har klubben försökt förmå företaget att teckna ett produktionsövertidsavtal. Hittills har företaget inte velat ha ett avtal. Istället har företaget löst det genom att beordra övertid utan någon extra ersättning. Efter att majoriteten av medlemmarna beordrats mellan 35 – 50 timmar övertid under maj har klubben krävt att ett avtal ska träffas som ger en bättre ersättning, men framför allt att familjeliv och rekreation respekteras. Tidigare erfarenheterVid liknande situationer under maj och

Läs Mer