Spara Dagar

Vid arbetstider där man inte arbetar fem dagar i veckan varje vecka så gäller sedan flera år semesterfaktor. En effekt av semesterfaktor är att man riskerar att ”förlora” en semesterdag när ordinarie semesterdagar överförs till sparade den 1 april varje år. Vi har tagit fram en liten instruktion steg-för-steg som du kan använda dig av för att själv räkna ut effekten för dig.

Steg 1 Gå in i Tidinfo

Du ska nu gå in i Tidinfo för att ta fram de uppgifter som gäller för just dig.

1 Under fliken ”Egen tid” väljer du ”Semesteruppgifter”
2 Under ”kvarvarande dagar” tittar du först på raden ”ordinarie dagar”. Har du inga (noll)ordinarie dagar kvar så behöver du inte fortsätta, du har ju inga möjliga dagar att spara till nästa år.
3 Därefter följer raden ”sparade dagar” som du har kvar sedan tidigare år. Den uppgiften måste du använda så att räknaren kan räkna ut om semesterdagar ”försvinner” eller inte.
4 Notera dina ”sparade bruttodagar” som du har kvar  sedan tidigare. Titta sedan på din ”semesteruttagsfaktor”. Är faktorn 1,0 så behöver du inte fortsätta grubbla, det finns för tillfället inga dagar som ”försvinner”. Är den inte 1.0 ska du använda dig av den faktorn i räknaren för att se om dagar ”försvinner”.

Steg 2 Har du dagar kvar att spara?

En avgörande fråga är om du har dagar kvar av årets semester som du kan spara till nästa år. Om du inte har det så behöver du inte använda räknaren – du har ju inga dagar att spara. Titta på punkt 2 ovan i Tidinfo så ser du om du fortfarande har dagar att spara.

Steg 3 Använd räknaren

Följ anvisningarna som finns i räknaren så kan du själv se om du riskerar att semesterdagar försvinner eller inte. Du kanske inte har fem semesterdagar att spara, men räknaren visar vad som händer upp till den femte sparade dagen. Räknaren kommer du till om du klickar på den längst ner på denna sida.

 Räknaren visar grönt alla dagar:
Inga problem du kan spara av årets semesterdagar utan att du riskerar att dagar försvinner.
 Räknaren visar rött någon av dagarna:
Någon av de dagar som du kanske vill spara kommer att försvinna

Steg 4 Bestäm hur du vill göra

Om räknaren har kommit fram till att en semesterdag försvinner måste du själv bestämma om du ska ta ut den i ledighet eller inte. Det finns ingen genväg att exempelvis ta ut dagen i pengar. Det kommer inte att fungera. Antingen måste du vara ledig eller så kommer ”den röda dagen” att försvinna.

Steg 5 Semesteråret slut sista mars

Den 31 mars så är semesteråret slut. Om du i räknaren fick ”röda dagar” så måste du vara ledig före den 31 mars för att du ska kunna ta denna dag i semesterledighet.

Steg 6 Du har rätt att vara ledig

Under semesteråret har du rätt att ta ut årets semesterdagar. Det finns uppenbart en stor risk att trycket på ledighet kommer att vara stort fram till den sista mars. Du har dock rätt att ta ut årets semester under det pågående semesteråret. Meddela din PL när du vill vara ledig.

                          RÄKNARE SPARA SEMESTERDAGAR