Studiekommittén

Studiekommitténs arbetsuppgifter och ledamöter. Arbetsuppgifter som Fackliga utbildningar, Kompetens i arbetet, Vuxenutbildning och Grundläggande yrkesutbildning och Läs och Skrivsvårigheter.

Ledamöter  studieorganisatör och ledamöter från respektive gruppstyrelse med telefon och e-post

Fackliga utbildningar,  Vi ska arbeta med att se till at samtliga medlemmar och förtroendevalda ska få en bred facklig utbildning. Den ska anordnas av IF Metall, egen regi eller utav någon av de samarbetspartner vi använder oss av.

Kompetens i arbetet, Vi ska arbeta på alla olika plan. Både teoretiska och praktiska färdigheter ska värderas lika. Arbetsorganisation och en möjlighet för alla till en utveckling.

Vuxenutbildning,  Allt ifrån Grundskolan till universitet ligger under denna punkt. Det är viktigt att medlemmar blir anställningsbara och inte bara inom företaget. Vi ska ge medlemmarna en bra grund att stå på.

Grundläggande yrkesutbildning,  En bra introduktion är en viktig del i en anställning. För att det ska finnas arbetskraft i framtiden måste vi även prata med personer ute på skolorna och detta kan göras genom Prao, APU och skolinformation.

Läs och Skrivsvårigheter,  Läs och skrivsvårigheter blir ett problem för medlemmar när arbetet kräver utbildning för utvecklingen. Detta kan IF Metall hjälpa till med kontakter så att medlemmar kan få kompensation för handikappet.