Våra Mål

Våra mål/ visioner gruppstyrelsen Måleriet 2018.

  • Arbetsförhållanden – Alla medlemmar på måleriet oavsett kön, ålder och fysiska förutsättningar ska ha möjlighet att arbeta ett helt yrkesliv på fabriken. Att ha förutsättning att jobba fram till pension är om möjligt än viktigare idag än tidigare. Öka bruttopåslag i de lag där behov finns.
  • Arbetsmiljö – Stress, rationalisering och pressen över att färre medarbetare ska göra mer arbetsuppgifter till högre kvalitet har börjat nå sin övre gräns, vi får ALDRIG flytta fokus från människan.
  • Trygghet – Det är något som vi alla vill känna när vi går till jobbet. Vi i gruppstyrelsen skall arbeta med att göra det så rättvist och tryggt som möjligt för alla vid tex. Omförflyttningar och konflikter. Det är också mycket viktigt att medlemmarna kan känna förtroende för oss i gruppstyrelsen och att vi kan bistå och hjälpa i de problem som kan uppstå i arbetslivet. Vi kommer att jobba för att bemanningsanställda ska bli Volvo anställda.
  • Synlighet – Vi i gruppstyrelsen vill att alla medlemmar skall känna sig viktiga. Vi har som mål att synas och höras ute på golvet och i fikarummen.
  • Rehabiliteringsarbetet – En hjärtefråga för många inom gruppstyrelsen. En större vikt måste läggas vid hur vi handlägger och behandlar detta. Vi kan se en tendens att antalet arbetsrelaterade skador ökar vilket ör ett allvarligt problem, detta gör frågan än mer akut.
  • Arbetstid – Lediga fredagar eftermiddags skift, utan eftergifter. Viktigt att varje individ kan styra över sin egen fritid och därför måste vi få bort den beordrade övertiden.
  • Studier – Alla medlemmar ska bli erbjuden och ha förutsättningar att gå på facklig utbildning.