Våra Mål

Följande punkter är några av de mål som Gruppstyrelsen Kaross har som prioriterade punkter att jobba med.

Mäniskors lika värde. Jobba för att begränsa Bemanningsanställningarna.

Körsätt, raster, bemanning – Den nya formen av produktionsupplägg påverkar våra arbeten. Därför är det av yttersta vikt att vi har rätt bemanning, rimliga rasttider, ett fungerande och hållbart arbetssätt samt möjlighet till återhämtning under dagen.

Arbetsinnehåll – En av de viktigaste frågor vi har jobbat med och kommer att fortsätta kämpa för. Vi ser i dag hur vårt arbetsinnehåll urholkas. Tillgången på andra arbetsuppgifter inom våra egna driftsområden men även gentemot andra driftsområden  har försvunnit i takt med de omorganisationer som gjorts.

Framtidens industriarbete – Gruppstyrelsen och skyddsorganisationen arbetar oförtrutet vidare med att påverka, argumentera och motivera en rotation mellan de olika arbetsuppgifterna på våra arbetsplatser. Men även till andra arbetsuppgifter och arbetsområden både inom våra egna, men även inom andra driftsområden.

Arbetsmiljö – Gruppstyrelsen kommer fortsätta jobba för att vi ska ha arbetsplatser med en arbetsmiljö som innebär att alla utifrån sina förutsättningar ska kunna jobba kvar tills man är minst 65 år.

Kontaktombud – Vår målsättning är att vi så småningom har kontaktombud i varje arbetsgrupp, men vi är i ständigt behov av nya och fler, så hör av dig ifall du är intresserad. Med kontaktombud så kan vi på ett snabbt och lätt sätt få ut information, men det är även ett bra sätt att få in synpunkter och förslag till gruppstyrelsen.

Information – Redaktionsgruppen är Gruppstyrelsen Kaross informatörer genom målet att till  Trycket bladet lyfta lokala frågor.