Våra Uppdrag

Gruppstyrelse fördelar varje år alla de uppdrag vi som förtroendevalda har att utföra. Här följer en lista över de uppdrag vi fördelat inom gruppstyrelsen.

Förhandlare
Ordinarie
Åsa Dahlsten  Mikael Boberg
Ersättare
Annelie Näslund Margareta Johansson  Linda Strandberg
Informationskommitté (IK)
Ordinarie
 Margareta Johansson Marie Landström
Ersättare
Övriga i gruppstyrelsen
Representanter ASK
Ordinarie
Åsa Dahlsten Marie Landström
Ersättare
Ers. ASO
Försäkringsinformatör
Ordinarie
Jörgen Falk
Ersättare
Margareta Johansson
Studiekommittén
Ordinarie
Jörgen Falk
Ersättare
Övriga i gruppstyrelsen
Ansvariga medlemsinformation
Ordinarie
Åsa Dahlsten
Ersättare
Övriga i gruppstyrelsen
Omställningsgruppen
Ordinarie
Åsa Dahlsten Margareta Johansson
Ersättare
Rehabiliteringsansvariga
Ordinarie
 Margareta Johansson Åsa Dahlsten
Ersättare
Övriga i gruppstyrelsen
Representanter repskap
Ordinarie
 Åsa Dahlsten  Åsa Viklund Anneli Näslund Jörgen Falk Margareta Johansson  Marie Landström
Ersättare
Anna Elfving Mikael Sehlstedt  Gunnar Lundgren  Torkel Brändström
Projektansvariga
Ordinarie  Ersättare
Åsa Dahlsten
Marie Landström
Mikael Sehlstedt
Representant i valberedningen
Ordinarie
Mikael Boberg
Jämställdhetskommité
Ordinarie Ersättare
 Åsa Dahlsten Marie Landström