Våra Uppdrag

Gruppstyrelsen fördelar varje år alla de uppdrag vi som förtroendevalda har att utföra. Här följer en lista över de uppdrag vi fördelat inom gruppstyrelsen 2017.

MBL
Ordinarie
Mats Eriksson Richard Berglund Chatrin Lundberg
Ersättare
Per  Berglund Michael Westman Rullande
Informationskommitté (IK)
Ordinarie
Mats Eriksson
Ersättare
Richard Berglund Chatrin Lundberg
Valberedningen
Ordinarie
Chatrin Lundberg Richard Berglund
Ersättare
Vakant
ASK Materialhantering
Ordinarie
Mats Eriksson Torbjörn Johansson
Ersättare
Richard Berglund  Alla skyddsombud
Studieuppsökare
Ordinarie
Chatrin Lundberg
Ersättare
Vakant
Studiekommittén
Ordinarie
Chatrin Lundberg
Ersättare
Vakant
Försäkringsrådgivare
Ordinarie
Torbjörn Johansson
Ersättare
Representanter till repskap
Ordinarie
Richard Berglund  Chatrin Lundberg
Ersättare
Mats Eriksson Torbjörn Johansson
Skyddsombud Logistik väljs på 3 år
Torbjörn Johansson  2020
Richard Berglund  2020
Catrin Lundberg 2020