AFA

Dina avtalsförsäkringar och exempel på några andra förmåner.

AGS vid sjukdom

Anmälan vid sjukskrivning över 15 dagar och ersättning till dag 360 för samma sjukperiod. Anmälan görs hos metallklubben, du behöver kopior av läkarintyg samt uppgift på din aktuella årsinkomst. Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) högst 372 000 kr 2019, som ger en högsta sjukpenning på 791 kr/dag år 2019. Från AGS sjukförsäkring i AFA får man cirka 12.5% till i ersättning.

TFA vid olycksfall och vissa färdolycksfall.

Vid olycksfall i arbete ska arbetsskadeanmälan snarast skrivas med produktionsledare och med skyddsombud närvarande. Skadeanmälan till TFA görs hos metallklubben, du behöver kopior av läkarintyg kvitton på vårdkostnader och kvitton på andra utgifter i samband med olycksfallet. Här ingår ersättning för inkomstförlust från första dagen, sveda och värk, lyte och men samt ersättning för ärr. Beroende på skadans art och sjukskrivningens längd.

Färdolycksfall med trafikförsäkrade fordon inblandade ska anmälas till trafikförsäkringen och till AGS-försäkringen.

Avtalspension LO – Svenskt Näringsliv

Arbetsgivaren betalar in 4,5% år 2019 av den totala lönesumman upp till 483 000 kr till en avtalspension. På lönedelar över 483 000 kr betalas 30 % in. (Intjänandeålder 25år).

Via Volvo och Volvoresultats försäkringsförening
Som Volvoanställd kommer du också, beroende på din anställningstid, att få ta del av Volvo Företagspension och eventuellt Volvo Vinstandelar. Har du en gång kommit med så kommer Volvoresultats försäkringsförening skicka årlig information om Volvo Företagspension samt skriftlig information om ev Vinstandelar.

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Att tänka på!
Vid dödsfall tänk på kontrollera eventuella efterlevande- och barnpensioner från pensionsmyndigheten, låneskydd i bank eller hos försäkringsbolag. avtalsförsäkringar, medlemsförsäkringar(egna eller som medförsäkrad) och ev privata försäkringar.

Prisbasbelopp (pbb) 2019 = 46 500 kr

För fullständiga villkor, blanketter o.s.v besök::
www.afaforsakring.se