IF Metall/Verkstadsklubben Folksam

Avtal om grupp/medlemsförsäkringar i Folksam

Detta ingår i medlemskapet i förbundet: Medlemsolycksfall-Fritid för medlem, GF 59000. Och kompletterande tjänstegrupplivförsäkring K-TGL. Samt Barngrupplivförsäkring.

 • Olycksfallsersättning schablonbelopp 700 kr
 • Akutersättning
 • Sjukhusvistelse
 • Tandskador
 • Rehabilitering
 • Övriga kostnader
 • Kroppsskadeersättning
 • Medicinskinvaliditet 1 000 000
 • Krisbehandling

Kompletterings Tjänstegrupplivförsäkring K-TGL

 • Gäller för medlem som inte omfattas av TGL eller jämförbar försäkring tecknad av arbetsgivaren.

Barngrupplivförsäkring

 • Försäkringsbelopp 35 000 kr

Gruppförsäkringsavtal med verkstadsklubben

 • Medicinskinvaliditet 800 000 kronor
 • Grupplivförsäkring motsvarande 6 PBB = 315 000 kr 2023 (1 PBB = 52 500 kr 2023)

Gruppförsäkringsavtal med Folksam som du kan teckna själv.

 • Sjuk- och efterlevandeförsäkring för medlem och medförsäkrad
 • Utökad medlemsolycksfall fritid. Medicinsk invaliditet 800 000 kronor
 • Fritidsolycksfallsförsäkring medförsäkrad.
 • Medlemsbarnförsäkring, sjuk och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom.
 • Subventionerad, beloppslös, hemförsäkring via facket.

För närmare information och försäkringsvillkor länka vidare till Folksams hemsida. Klicka därefter på försäkringar genom LO-förbund och IF Metall.

 • Folksam erbjuder en gravidförsäkring som du själv kan teckna direkt via nätet.

www.folksam.se