Teknik och Underhåll

Avdelningsskyddsombud Jan Isberg samordnar skyddsombudens verksamhet inom avdelningen.

Här nedan finns telefonnummer och e-post till samtliga skyddsombud på Teknik/Underhåll.


Avdelningsskyddsombud:
Jan Isberg
Tel:090-862 79 75
E-post:Jan IsbergUH Presshallen:
Kaj Jonsson
Tel:090-862 00 00
E-post:Kaj JonssonEl Media:
Thomas Larsson
Tel:090-862 81 40
E-post:Thomas LarssonMek UA:
Mats Norrgård
Tel:090-862 77 63
E-post:Mats NorrgårdUH UC:
Fredrik Grundström
Tel:090-862 71 03
E-post:Fredrik GrundströmUH Presshallen:
Claes Franzen
Tel:090-862 75 05
E-post:Claes FranzenUH UC:
Thomas Björnudd
Tel:090-862 7986
E-post:Björnudd ThomasUH UA:
Stefan Johansson
Tel:090-862 00 00
E-post:Stefan JohanssonUH UC:
Fredrik Englund
Tel: 090-862 81 35
E-post:Fredrik Englund


UH UC:
Mats Häggblom
Tel: 090-707035

E-post:Häggblom Mats


 

UH UB:
Mikael Bäck
Tel: 090-8627150

E-post: Mikael Bäck


UH UA:
Stefan Johansson
Tel: 090-862XXXX

E-post: Stefan Johansson


UH BIW:
Barry Whyte
Tel: 090-8627934

E-post: Barry Whyte


UH Förråd:
Sven-Gunnar Foss
Tel: 090-8627922

E-post: Sven-Gunnar Foss


UH BIW :
Hessel Isabelle
Tel: 090-8627445

E-post: Isabelle Hessel