Teknik och Underhåll

Avdelningsskyddsombud Jan Isberg samordnar skyddsombudens verksamhet inom avdelningen, ersättare är Patrik Jonsson.

Här nedan finns telefonnummer och e-post till samtliga skyddsombud på Teknik/Underhåll.


Avdelningsskyddsombud:
Jan Isberg
Tel:090-862 79 75
E-post:Jan IsbergUH Presshallen:
Kaj Jonsson
Tel:090-862 00 00
E-post:Kaj JonssonEl Media:
Thomas Larsson
Tel:090-862 81 40
E-post:Thomas LarssonMek UA:
Mats Norrgård
Tel:090-862 77 63
E-post:Mats NorrgårdUH UC:
Fredrik Grundström
Tel:090-862 71 03
E-post:Fredrik GrundströmUH Presshallen:
Claes Knopf
Tel:090-862 75 05
E-post:Claes KnopfUH UB:
Patrik Jonsson
Tel:090-862 71 30
E-post:Patrik JonssonUH VTG:
Mikael Axelsson
Tel:090-862 70 36
E-post:Mikael AxelssonUH UC:
Roger Malm
Tel:090-862 89 26
E-post:Roger MalmUH UA:
Stefan Johansson
Tel:090-862 00 00
E-post:Stefan JohanssonUH Presshallen:
Mikael Bäck
Tel:090-862 71 50
E-post:Mikael BäckUH UC:
Fredrik Englund
Tel:090-862 81 35
E-post:Fredrik EnglundUH UB:
Joakim Svensson
Tel:090-862 00 00
E-post:Joakim Svensson