Teknik och Underhåll

Avdelningsskyddsombud Jan Isberg samordnar skyddsombudens verksamhet inom avdelningen, ersättare är Patrik Jonsson.

Här nedan finns telefonnummer och e-post till samtliga skyddsombud på Teknik/Underhåll.


Avdelningsskyddsombud:
Jan Isberg
Tel:090-862 79 75
E-post:Jan Isberg



UH Presshallen:
Kaj Jonsson
Tel:090-862 00 00
E-post:Kaj Jonsson



El Media:
Thomas Larsson
Tel:090-862 81 40
E-post:Thomas Larsson



Mek UA:
Mats Norrgård
Tel:090-862 77 63
E-post:Mats Norrgård



UH UC:
Fredrik Grundström
Tel:090-862 71 03
E-post:Fredrik Grundström



UH Presshallen:
Claes Knopf
Tel:090-862 75 05
E-post:Claes Knopf



UH UB:
Patrik Jonsson
Tel:090-862 71 30
E-post:Patrik Jonsson



UH VTG:
Mikael Axelsson
Tel:090-862 70 36
E-post:Mikael Axelsson



UH UC:
Roger Malm
Tel:090-862 89 26
E-post:Roger Malm



UH UA:
Stefan Johansson
Tel:090-862 00 00
E-post:Stefan Johansson



UH Presshallen:
Mikael Bäck
Tel:090-862 71 50
E-post:Mikael Bäck



UH UC:
Fredrik Englund
Tel:090-862 81 35
E-post:Fredrik Englund



UH UB:
Joakim Svensson
Tel:090-862 00 00
E-post:Joakim Svensson