Arbetets Värde

Metallklubben har under lång tid arbetat hårt med frågan om arbetets innehåll och arbetets värde. Vi har också drivit på för att skapa en bra arbetsplats med ett gott arbetsinnehåll. På dessa internetsidor kan du fördjupa dig i vår arbete och våra ståndpunkter kring arbetets villkor och arbetets innehåll.

Det är inte bara löner och arbetstider som är viktig på en arbetsplats. Minst lika viktigt är att man kan gå till sitt arbete varje morgon och känna stolthet över det arbete man har. På dessa internetsidor kan du läsa om:

Det Goda Arbetet, där metallklubben redovisar bakgrunden till Metalls aktiva arbete för det Goda Arbetet.

Arbetsorganisation, och hur vi aktivt har arbetat för att utveckla arbetsorganisationen och arbetets innehåll.

Lönesystem, där du får en inblick i lönesystemets stora roll för att man ska kunna förändra arbetsplatsen och fördelningen av arbetet.

Kompetensutveckling, och dess betydelse för möjligheten att ta på sig mer utvecklade och avancerade arbeten.

IT i arbetslivet, här får du en liten inblick i den påverkan som IT har på arbetslivet idag och vilka möjligheter och risker som finns med informationsteknologin på arbetsplatserna. Users Award är en mycket bra organisation startad av LO som vi redovisar lite utförligare.

Företagens strategier, där vi kort redovisar de utvecklingstendenser som vi ser inom svenskt näringsliv idag.

Arbetslivslänkar, som kan vägleda dig till fler platser där du kan fördjupa dina kunskaper kring arbetets värde och innehåll.

Om du vill få kontakt med några av de som arbetat mest med de arbetsorganisatoriska frågorna så kan du kontakta:

Namn:
Gunnar Pettersson
Telefon:
090 -862 73 55
Mail:

 

Namn:
Jan-Olov Carlsson
Telefon:
090 -862 76 22
Mail:

 

Namn:
Erik Pettersson
Telefon:
090 -862 78 39
Mail: