Arbetets Värde

Metallklubben har under lång tid arbetat hårt med frågan om arbetets innehåll och arbetets värde. Vi har också drivit på för att skapa en bra arbetsplats med ett gott arbetsinnehåll. På dessa internetsidor kan du fördjupa dig i vår arbete och våra ståndpunkter kring arbetets villkor och arbetets innehåll.

Det är inte bara löner och arbetstider som är viktig på en arbetsplats. Minst lika viktigt är att man kan gå till sitt arbete varje morgon och känna stolthet över det arbete man har. På dessa internetsidor kan du läsa om:

Om du vill få kontakt med några av de som arbetat mest med de arbetsorganisatoriska frågorna så kan du kontakta:

Namn:
Gunnar Pettersson
Telefon:
090 -862 73 55
Mail: