Försäkringsansvarig

Försäkringsansvarig

IF Metallklubbens försäkringsansvariga administrerar arbetsmarknadsförsäkringar (AFA) och gruppförsäkring i Folksam. Detta betyder att du som medlem kan vända dig till Tommy Näslund för information och för skadeanmälan till respektive försäkringsbolag. Samt för information om gruppförsäkringar i Folksam samt andra förekommande försäkringar.

Försäkringsansvarig IF Metall Volvoklubben, Umeå
Tommy Näslund
090-862 72 18
Tommy Näslund

Försäkringsinformatörer
Gruppstyrelser utser försäkringsinformatörer vid årsmöten. Försäkringsinformatörer är valda inom varje gruppstyrelseområde. Kontakta dem gärna om du har frågor som rör försäkringar. Om hur du ska gå tillväga i ett försäkringsärende

Försäkringsansvarig på klubben och produktionsavdelningarnas försäkringsinformatörer ska informera om försäkringar och vad dessa innebär, samt informera och hjälpa till vid skadeanmälningar till förekommande försäkringsbolag.

Samt medverka vid information s.k. ”medlemskvartar” enskilt till medlem eller information till arbetsgrupper i lämpliga lokaler.