Kompetensutveckling

En positiv arbetsorganisatorisk utveckling är knappast möjlig utan en medveten strategi för kompetensutveckling av alla personalkategorier. Metallarbetare har traditi0onellt väldigt liten tid för kompetensutveckling. Det är en av de hörnstenar som vi på Umeåfabriken ar arbetat med.

Vi går i skolan för att utbilda oss i minst nio år. Den allra största delen utbildar sig i 21 år eller mer. När man så får ett arbete verkar det vara så att man är färdigutbildade vid drygt tjugo års ålder. Då behövs det inte tid och utrymme för kompetensutveckling.

Metallklubbens inställning är att vi alla behöver ett lärande hela livet. Vikten av kompetensutveckling och utmaningar är nödvändig för att vi inte ska utarmas i arbetslivet.

Kompetensutveckling i befattning
En av de viktigaste hörnstenarna i vår arbetsorganisation är möjlighet till kompetensutveckling i sin egen befattning. Därför har vi ett omfattande utbildningsprogram med krav på utbildning för var och en av de som arbetar i de olika arbetslagen.

För att det ska vara relevant och intressant kompetensutveckling så krävs det att samtliga befattningar är utformade så att det finns arbetsinnehåll både på bredden och djupet..

Kompetensutveckling till annan befattning
Med en konsekvent uppbyggt kompetensutvecklingsplan på företaget ger det stora möjligheter för den som vill att utveckla sig inom det område man är intresserad av.

Det skapar stora förutsättningar för var och en att få sådan kompetens att man kan söka till nya arbetsuppgifter i en annan befattning. Ett vanligt exempel på detta är att de underhållssamordnare som finns på fabriken idag får de tjänster som är lediga på driftsunderhåll.

Avtal om kompetensutveckling
Inom Volvokoncernen har vi ett avtal om kompetensutveckling. Avtalet ger inga garantier för kompetensutveckling, men det ger ett visst stöd till den enskilde att han eller hon har rätt till kompetensutveckling i sitt eget arbete.

Kompetensutveckling till nya arbeten – kompetensgap
En ofta glömd, men viktig del på en arbetsplats är när arbetsplatsen förändras och ny teknik införs. PÅ Volvo har vi ett utvecklingsavtal – UVA, som ger den fackliga organisationen och den enskilde rätt till utbildning i de ny arbeten som skapas när arbetsplatsen förändras.

Vi der det som en viktig del i förändringsarbetet att alla, ung som gammal, har rätt att ”hänga med” i utvecklingen.