Skifttid Månad

För att räkna ut skiftformstillägget på din lön måste du veta hur det räknas ut. Här följer en sammanställning över de divisorer som gäller för just ditt skift. Så här gör du:

Dela den sammanlagda månadslönen med divisorn så får du fram vilket skiftformstillägg som just du ska ha.

Arbete utan kontinuerlig körning
Tvåskift
Treskift
Stående EM/FM

Arbete med kontinuerlig körning
Tvåskift
Treskift
Stående EM/FM

Övriga arbetstidsformer
Fyrskift
Femskift
Natt

Partiella skiftformer
Partiella tvåskift
Partiella treskift

 Arbete utan kontinuerlig körning
Skiftform % SFT Divisor
Tvåskift
Stående FM 2 % 7620,00
Stående EM 2 % 7620,00
Treskift 10 % 1306,97
Arbete med kontinuerlig körning
Skiftform % SFT Divisor
Tvåskift
Stående FM  3 % 5080,00
Stående EM  3 % 5080,00
Tvåskift
Stående FM 4% 3810,00
Stående EM 4% 3810,00
Treskift 11 % 1188,09
Övriga arbetstidsformer
Skiftform % SFT Divisor
Fyrskift 10 % 1380,00
Femskift  12% 1120,00
Natt 3 % 4296,67
Partiella tvåskift utan kontinuerlig körning
Skiftform % SFT Divisor
EM var tredje vecka Förekommer ej
EM var fjärde vecka Förekommer ej
EM var femte vecka  0,8% 19400.00
EM var sjätte vecka Förekommer ej
EM var sjunde vecka 0,6% 26000,00
EM var åttonde vecka Förekommer ej
EM var nionde vecka 0,4% 39200,00
Partiella treskift med kontinuerlig  körning
Skiftform % SFT Divisor
PGP på DO 3 7% 2142,56
PGP på DO 3 7% 2108,57