Driftområde 4 Måleriet

Avdelningsskyddsombud Marie Landström samordnar skyddsombudens verksamhet inom avdelningen,
ersättare är Linda Marklund och Gunnar Lundgren.

Här nedan finns telefonnummer, e-post samt skift till samtliga skyddsombud på DO4.


Avdelningsskyddsombud:
Marie Landström
Tel: 090-862 76 88
E-post: Marie LandströmKontroll/Justering – Ers. ASO: Skift 1
Linda Bäckman
Tel: 090-70 72 45
E-post: Linda BäckmanBättringen – Ers. ASO: Skift 3
Gunnar Lundgren
Tel: 090-70 89 61
E-post: Gunnar LundgrenBättringen: Skift 2
Evelina Holmner
Tel: 072-862 76 28
E-post: Evelina HolmnerLoad: Skift 2
Torkel Brändström
Tel: 090-862 78 59
E-post: Torkel BrändströmUnload: Skift 3
Saleh Shtieba
Tel: 090-862 78 59
E-post: Saleh ShtiebaAvdockning: Skift 1
André Holmlund
Tel: 090-70 71 71
E-post: Andre HolmlundProcess UD: Dagtid
Lilian Kjärstad
Tel: 090-862 72 01
E-post: Lilian KjärstadProcess UD: Skift 4
Mikael Lundström
Tel: 090-862 71 76
E-post: Mikael LundströmLab UD: Dagtid
Patrik Ohlsson
Tel: 090-862 79 24
E-post: Patrik OhlssonLab UD: Skift 3
Beshar Hassan
Tel: 090-862 71 88
E-post: Beshar HassanTätningen: Skift 1
Roger Sjökvist
Tel: 090-70 71 09
E-post: Roger SjökvistTätningen: Skift 2
Michael Odoemelam
Tel: 090-70 71 09
E-post: Michael OdoemelamTätningen: Skift 3
Erika Långström
Tel: 090-70 71 09
E-post: Erika LångströmFBH/ED, Powerwash, Reningsverk: Skift 1
Niklas Sjaunja
Tel: 090-70 70 78
E-post: Niklas SjaunjaSegment 2: Skift 1
Johanna Lindberg
Tel: 090-70 70 72
E-post: Johanna LindbergSegment 2: Skift 2
Jonna Öhman
Tel: 090-70 70 72
E-post: Jonna ÖhmanSegment 2: Skift 3
Alva Albrektsson
Tel: 090-70 70 72
E-post: Alva AlbrektssonSegment 2: Skift 3
Solin Mostafa
Tel: 090-70 70 72
E-post: Solin MostafaR/P: Skift 1
Anna Georgsson
Tel: 090-862 75 73
E-post: Anna Georgsson