Driftområde 4 Måleriet

Avdelningsskyddsombud Marie Landström samordnar skyddsombudens verksamhet inom avdelningen,
ersättare är Linda Marklund och Gunnar Lundgren.

Här nedan finns telefonnummer, e-post samt skift till samtliga skyddsombud på DO4.


Avdelningsskyddsombud:
Marie Landström
Tel: 090-862 76 88
E-post: Marie Landström



Kontroll/Justering – Ers. ASO: Skift 1
Linda Bäckman
Tel: 090-70 72 45
E-post: Linda Bäckman



Bättringen – Ers. ASO: Skift 3
Gunnar Lundgren
Tel: 090-70 89 61
E-post: Gunnar Lundgren



Kontroll/Justering: Skift 2
Alma Nilsson
Tel: 090-70 72 45
E-post: Alma Nilsson



Kontroll/Justering: Skift 2
Mattias Johansson
Tel: 090-70 72 45
E-post: Mattias Johansson



Bättringen: Skift 2
Evelina Holmner
Tel: 090-70 89 61
E-post: Evelina Holmner



Load: Skift 2
Torkel Brändström
Tel: 090-862 78 59
E-post: Torkel Brändström



Unload: Skift 3
Saleh Shtieba
Tel: 090-862 78 59
E-post: Saleh Shtieba



Plasthantering: Skift 2
Nils Rönngren
Tel: 090-862 78 59
E-post: Nils Rönngren



Avdockning: Skift 1
André Holmlund
Tel: 090-70 71 71
E-post: Andre Holmlund



Process UD: Dagtid
Lilian Kjärstad
Tel: 090-862 72 01
E-post: Lilian Kjärstad



Process UD: Skift 4
Mikael Lundström
Tel: 090-862 71 76
E-post: Mikael Lundström



Lab UD: Dagtid
Patrik Ohlsson
Tel: 090-862 79 24
E-post: Patrik Ohlsson



Tätningen: Skift 2
Christine Wacek
Tel: 090-70 71 09
E-post: Christine Wacek



Tätningen: Skift 1
Roger Sjökvist
Tel: 090-70 71 09
E-post: Roger Sjökvist



Tätningen: Skift 3
Erika Långström
Tel: 090-70 71 09
E-post: Erika Långström



FBH/ED, Powerwash, Reningsverk: Skift 1
Niklas Sjaunja
Tel: 090-70 70 78
E-post: Niklas Sjaunja



Segment 2: Skift 1
Tommie Svensson
Tel: 090-70 71 72
E-post: Tommie Svensson



Segment 2: Skift 2
Jonna Öhman
Tel: 090-70 71 72
E-post: Jonna Öhman



Segment 2: Skift 2
Ali al Salman
Tel: 090-70 71 72
E-post: Ali al Salman



R/P: Skift 1
Antonia Olofsson
Tel: 090-862 75 73
E-post: Antonia Olofsson



R/P: Skift 1
Anna Georgsson
Tel: 090-862 75 73
E-post: Anna Georgsson