Företagens strategier

Det går alltid mode i de strategier som företagen försöker använda sig av. I början och mitten av nittiotalet var det outsourcing som var modeordet. Idag är det globalisering, flexibla anställningsförhållanden och löpande bandet som gäller. Här följer några av de strategier som möter de lokala fackliga företrädarna på arbetsplatserna idag.

De senaste åren har i många stycken varit ett stort bakslag för arbetarna i verkstadsindustrin. Företagen glömmer i många stycken att det är arbetare som finns i fabrikerna. Företagen ställer högre och högre krav – alla ska numera vara ”bäst i klassen”, det räcker inte att vara lika bra som andra. De allt högre vinstkraven från bolagsledningarna gör att förutsättningen för mänskliga arbeten minskar. Samtidigt som fackföreningarnas svar dröjer eller är luddiga.

Globalisering – flytt eller hot om flytt
Det tydligaste exemplet på företagsstrategier är idag globaliseringen och hoten om flytt av fabrikerna till andra ”billiga länder” där arbetskraften kostar betydligt mindre än i Sverige.

Flera är de företag som genomfört flytt av fabriker av strategiska skäl, vinstrika företag flyttas för att man ska kunna maximera sin vinst ytterligare. Med hot om flytt kräver företagen allt mer av sina anställda. Att de ska acceptera tuffare arbetstakt, lägre löner eller annan social dumping.

Löpande bandet åter
Löpande bandet ansågs på 80 och 90-talate som förlegat och skulle inte finnas i industrin. Numera är det ett mantra som löper över hela verkstadsindustrin. ”För in löpande bandet och stycka upp arbetet maximalt så får du stora vinster.” Det tycks vara den slogan som gäller idag.

Med denna strategi så ökar arbetsdelningen, arbetena blir mer utarmade och metallarbetaren blir allt mer utbytbar, en ”vara” som kan förbrukas och sedan skickas ut genom grindarena och sedan får samhället ta hand om den trasiga människan.

Outsourcing
Ett mode som var stort i slutet av –90talet är inte lika mycket i ropet idag, Det är begreppet outsourcing. Företagen ska bara syssla med sin ”kärnverksamhet”. Allt annat ska underleverantörer syssla med. Det var metoden till starka företag med stora vinster.

Detta mode är idag lite ute. Effekterna va outsourcing har visat sig leda till sämre vinster, dålig kontroll och styrning av verksamheten.

Flexibla anställningar eller bemanningsföretag
På verkstadsarbetsplatserna är det idag vanligt att företagen vill införa sämre anställningsvillkor eller ta in bemanningsföretag. Ett vanligt sätt är att kräva visstidsanställningar eller provanställningar. så att det är lätt att göra sig av med personalen på arbetsplatsen.

En annan metod är att ta in bemanningsföretag så att man slipper att anställa personal. Det finns flera exempel där personal sagts upp från fasta arbeten för att fortsätta göra samma arbete fast då anställd av ett bemanningsföretag.

Flexibla arbetstider
Flexibla arbetstider är idag allt vanligare. Tidigare använde man lager eller anställningar för att anpassa verksamheten till konjunkturen. Idag är det flecibla arbetstider som gäller.

Det finns flera avtal inom verkstadsindustrin på flexibla arbetstider, en del är dåliga och andra är betydligt bättre.