Teknik och Underhåll

Ordförande:
Dan Nilsson
Tel:072 862 7861
 E-post: Dan Nilsson


Vice ordförande och valberedning:
Fuad Musa
Tel:072 862 7128

E-post: Fuad Musa


ASO UH och Ledamot:
Jan Isberg
Tel:072 862 7975

E-post: Jan Isberg


Suppleant:

Alf Eriksson
Tel: 072 862 8146                                  

Epost: Eriksson Alf


Ledamot 
Ola Grundström
Tel:072 862 8028                                                                                                             

E-post: Ola Grundström

 


Suppleant 
Ove Sjöström
Tel: 072 8627029                                                                                                         

E-post: Ove.Sjostrom@volvo.com


Suppleant 
Sven-Gunnar Foss
Tel: 072 8627922

E-post: Sven-Gunnar Foss


Suppleant 
Jörgen Johansson
Tel: 072 8627447

E-post: Jörgen Johansson