Måleri

Här kommer en redovisning av alla de skrivningar som finns när det gäller lönesättningen på måleriet, driftområde 4. Klicka på respektive rad så kommer du till de dokument som gäller.

Individuell befattningstrappa

På måleriet har vi två grundbefattningar. Utgå från den befattning som du tillhör: Inom varje befattning klickar du på den nivå som du är intresserad av för att få klart för dig vilka krav som gäller.

Målerioperatör Processoperatör
Befattningssteg 5 Befattningssteg 5
Befattningssteg 6 Befattningssteg 6

Grupptillägg

Grupptilläggen är utformade så att de är giltiga för samtliga grupper inom måleriet. De grupptillägg som finns är följande:
Kvalité
Flexibilitet
Produktion, Verksamhet

Samordnare

Här nedan har de arbetsuppgifter som gäller för de samordnarfunktioner som idag finns inom måleriet.
Gruppsamordnare
Kvalitetssamordnare
Tekniksamordnare
Underhållssamordnare
Processamordnare
Lineansvarig

Specialister

Här nedan har de arbetsuppgifter som gäller för de specialister som idag finns inom måleriet.
Processoptimerare
Processrengörare
Processtyrare
Reningsverk UC-UD
Hytthanterare