Fackliga utbildningar

Vi ska undersöka vilka utbildningar vi kommer att behöva i framtiden såväl för medlemmar som för förtroendevalda.
De medlemsutbildningar vi prioriterar innehåller målet att skapa kunskap och engagemang kring medlemsskapet i fackföreningen och dess idé, samt hur man som medlem kan påverka sin fackliga organisation.

Som medlem kan man även utbilda sig inom avtals försäkringar och våra centrala kollektivavtal.

För förtroendemän har vi som mål att alla ska genomgå en grundutbildning för förtroendevalda innan man kan utbilda sig vidare inom sitt specialområde.
Därefter kan utbildning för sitt uppdrag vara aktuellt. Grundutbildningen består av Vald på Jobbet,Agera eller(gruff,vuff) och Insikter.

Ett samarbete med IF Metalls avdelning Södra västerbottens studiekommitté finns.

Ekonomi:
Ej förtroendevald kan få stipendie om 904:- / dag.
Förtroendevalda har förlorad arbetsförtjänst.
Förtroendevalda som går utbildning på ledig dag kan få ett skattepliktigt arvode den dagen.