Avtal och Löner

Den här delen av hemsidan har vi indelat i fem delar:

Lön, där du hittar lönenivåerna som gäller här på fabriken. Vi har försökt att ordna sidan så att den ska vara lättöverskådlig för alla.

Lokala avtal, där vi försökt att samla lokala avtal som gäller här på fabriken. Även om företaget under de senaste åren sagt upp en hel del avtal som de ”inte kan leva med” så har vi ändock en del matnyttiga avtal som fortfarande gäller.

Koncernavtal, redovisar de avtal som är tecknade inom Volvokoncernen.

Utbetalningsdag, här kan du se vilka dagar som det är löneutbetalning.

Avtalslänkar, där du hittar länkar till de sidor som du kan ha behov av. Exempelvis hittar du det centrala avtalet med kommentarer här.

Lönesystem, Metallklubben har här lagt ut all information om det lönesystem som idag har på fabriken.

Rätt lön så försöker metallklubben bringa reda i hur lönebeskedet fungerar och hur du själv kan kontrollera lönebeskedet och att du har fått rätt lön.