Start och Stopptider 2024

Observera följande!

Trettondagshelgen den 6 januari 2024
Kristihimmelsfärdsdag den 9 maj 2024
Allhelgonadagen den 2 november 2024

Dessa dagar är ingen ”storhelg”, dessa dagar är arbetsdag för kontinuerliga skiftsformer

Observera även följande!

Dessa start/stopptider gäller endast för kontinuerliga skiftsformer, det vi i dagligt tal kallar för fyrskift och femskift.
Stopptiderna gäller inte för dagtid, två-skift, intermittent tre-skift, ständig förmiddag, ständig eftermiddag eller ständig natt.

För dessa skiftsformer gäller ordinarie start/stopptider vid helg.

Vid påsk: Från eftermiddagsskiftets slut skärtorsdag till nattskiftets början annandagpåsk

Verksamhet

Schemanummer

Stoppdag

Stopptid

Startdag

Starttid

4 C

 

580-583

584-587

594-597

571-574

710-713

558-561

Torsdag den 28/3

Torsdag den 28/3

Torsdag den 28/3

Torsdag den 28/3

Torsdag den 28/3

Torsdag den 28/3

23:00

24:00

23:00

24:00

23:12

23:00

Måndag 1/4

Måndag 1/4

Måndag 1/4

Måndag 1/4

Måndag 1/4

Måndag 1/4

22:54

23:54

22:42

24:00

23:00

22:48

 

Vid 1 maj: Från eftermiddagsskiftet slut dagen före till nattskiftets början 1 maj

Verksamhet

Schemanummer

Stoppdag

Stopptid

Startdag

Starttid

4C

 

 

580-583

584-587

594-597

571-574

710-713

558-561

Tisdag den 30/4

Tisdag den 30/4

Tisdag den 30/4

Tisdag den 30/4

Tisdag den 30/4

Tisdag den 30/4

23:00

24:00

23:00

24:00

23:12

23:00

Onsdag 1/5

Onsdag 1/5

Onsdag 1/5

Onsdag 1/5

Onsdag 1/5

Onsdag 1/5

22:54

23:54

22:42

24:00

23:00

22:48

 

 

Vid nationaldagen: Från eftermiddagsskiftets slut dagen före till förmiddagsskiftets början dagen efter nationaldagen.

 

Verksamhet

Schemanummer

Stoppdag

Stopptid

Startdag

Starttid

4 C

580-583

584-587

594-597

571-574

710 -713

558-561

Onsdag den 5/6

Onsdag den 5/6

Onsdag den 5/6

Onsdag den 5/6

Onsdag den 5/6

Onsdag den 5/6

23:00

24:00

23:00

24:00

23:12

23:00

Fredag 7/6

Fredag 7/6

Fredag 7/6

Fredag 7/6

Fredag 7/6

Fredag 7/6

05:54

06:54

05:48

05:48

06:00

05:48

 

Vid midsommar: Från eftermiddagsskiftets slut dagen före midsommarafton
till nattskiftets början dagen efter midsommardagen

Verksamhet

Schemanummer

Stoppdag

Stopptid

Startdag

Starttid

4 C

580-583

584-587

594-597

571-574

710-713

558-561

Torsdag den 20/6

Torsdag den 20/6

Torsdag den 20/6

Torsdag den 20/6

Torsdag den 20/6

Torsdag den 20/6

23:00

24:00

23:00

24:00

23:12

23:00

Söndag 23/6

Söndag 23/6

Söndag 23/6

Söndag 23/6

Söndag 23/6

Söndag 23/6

21:00

21:00

22:42

22:42

21:00

21:42

 

Vid jul: Från förmiddagsskiftets slut dag före julafton till nattskiftets början annandag jul.

 

Verksamhet

Schemanummer

Stoppdag

Stopptid

Startdag

Starttid

4 C

580-583

584-587

594-597

571-574

710-713

558-561

Lördag den 23/12

Lördag den 23/12

Lördag den 23/12

Lördag den 23/12

Lördag den 23/12

Lördag den 23/12

14:36

15:36

14:30

15:00

14:30

14:30

Torsdag 26/12

Torsdag 26/12

Torsdag 26/12

Torsdag 26/12

Torsdag 26/12

Torsdag 26/12

22:54

23:54

22:42

24:00

23:00

22:48

 

Vid nyår: Från eftermiddagsskiftets slut dag före nyårsafton till förmiddagsskiftets början dagen efter nyårsdagen.

Verksamhet

Schemanummer

Stoppdag

Stopptid

Startdag

Starttid

4 C

 

580-583

584-587

594-597

571-574

710 -713

558-561

Måndag den 30/12

Måndag den 30/12

Måndag den 30/12

Måndag den 30/12

Måndag den 30/12

Måndag den 30/12

23:00

24:00

23:00

24:00

23:12

23:00

Torsdag 2/1

Torsdag 2/1

Torsdag 2/1

Torsdag2/1

Torsdag 2/1

Torsdag 2/1

05:54

06:54

05:48

05:48

06:00

05:48