Start och Stopptider 2023

Observera följande!

Trettondagshelgen den 6 januari 2023
Kristihimmelsfärdsdag den 18 maj 2023
Allhelgonadagen den 4 november 2023

Dessa dagar är ingen ”storhelg”, dessa dagar är arbetsdag för kontinuerliga skiftsformer

Observera även följande!

Dessa start/stopptider gäller endast för kontinuerliga skiftsformer, det vi i dagligt tal kallar för fyrskift och femskift.
Stopptiderna gäller inte för dagtid, två-skift, intermittent tre-skift, ständig förmiddag, ständig eftermiddag eller ständig natt.

För dessa skiftsformer gäller ordinarie start/stopptider vid helg.

Dokument för nedladdning -> Start & Stopp tider 2023

Vid påsk: Från eftermiddagsskiftets slut skärtorsdag till nattskiftets början annandagpåsk

Verksamhet

Schemanummer

Stoppdag

Stopptid

Startdag

Starttid

4 C

 

580-583

584-587

594-597

571-574

710-713

558-561

Torsdag den 6/4

Torsdag den 6/4

Torsdag den 6/4

Torsdag den 6/4

Torsdag den 6/4

Torsdag den 6/4

23:00

24:00

23:00

17:00

23:12

23:00

Måndag 10/4

Måndag 10/4

Måndag 10/4

Måndag 10/4

Måndag 10/4

Måndag 10/4

22:54

23:54

22:42

24:00

23:00

22:48

 

5A Prod

5A UH

 

565–569

575–579

Torsdag den 6/4

Torsdag den 6/4

24:00

23:00

Måndag 10/4

Måndag 10/4

23:54

22:54

 

Vid 1 maj: Från eftermiddagsskiftet slut dagen före till nattskiftets början 1 maj

Verksamhet

Schemanummer

Stoppdag

Stopptid

Startdag

Starttid

4C

 

 

580-583

584-587

594-597

571-574

710-713

558-561

Söndag den 30/4

Söndag den 30/4

Söndag den 30/4

Söndag den 30/4

Söndag den 30/4

Söndag den 30/4

16:24

16:24

16:00

22:42

15:00

16:00

Måndag 1/5

Måndag 1/5

Måndag 1/5

Måndag 1/5

Måndag 1/5

Måndag 1/5

22:54

23:54

22:42

24:00

23:00

22:48

 

5A Prod

5A UH

 

565–569

575–579

Söndag den 30/4

Söndag den 30/4

19:00

18:00Måndag1/5

Måndag 1/5

 

23:54

22:54

 

 

Vid nationaldagen: Från eftermiddagsskiftets slut dagen före till förmiddagsskiftets början dagen efter nationaldagen.

 

Verksamhet

Schemanummer

Stoppdag

Stopptid

Startdag

Starttid

4 C

580-583

584-587

594-597

571-574

710 -713

558-561

Måndag den 5/6

Måndag den 5/6

Måndag den 5/6

Måndag den 5/6

Måndag den 5/6

Måndag den 5/6

23:00

24:00

23:00

24:00

23:12

23:00

Onsdag 7/6

Onsdag 7/6

Onsdag 7/6

Onsdag 7/6

Onsdag 7/6

Onsdag 7/6

05:54

06:54

05:48

05:48

06:00

05:48

 

5A Prod

5A UH

 

565–569

575–579

Måndag den 5/6

Måndag den 5/6

24:00

23:00

Onsdag 7/6

Onsdag 7/6

06:54

05:54

 

Vid midsommar: Från eftermiddagsskiftets slut dagen före midsommarafton
till nattskiftets början dagen efter midsommardagen

Verksamhet

Schemanummer

Stoppdag

Stopptid

Startdag

Starttid

4 C

580-583

584-587

594-597

571-574

710-713

558-561

Torsdag den 22/6

Torsdag den 22/6

Torsdag den 22/6

Torsdag den 22/6

Torsdag den 22/6

Torsdag den 22/6

23:00

24:00

23:00

24:00

23:12

23:00

Söndag 25/6

Söndag 25/6

Söndag 25/6

Söndag 25/6

Söndag 25/6

Söndag 25/6

21:00

21:00

22:42

22:42

21:00

21:42

 

5A Prod

5A UH

 

565–569

575–579

Torsdag den 22/6

Torsdag den 22/6

24:00

23:00

Söndag 25/6

Söndag 25/6

18:54

17:54

 

Vid jul: Från förmiddagsskiftets slut dag före julafton till nattskiftets början annandag jul.

 

Verksamhet

Schemanummer

Stoppdag

Stopptid

Startdag

Starttid

4 C

580-583

584-587

594-597

571-574

710-713

558-561

Lördag den 23/12

Lördag den 23/12

Lördag den 23/12

Lördag den 23/12

Lördag den 23/12

Lördag den 23/12

16:24

16:24

16:00

17:00

15:00

16:00

Tisdag 26/12

Tisdag 26/12

Tisdag 26/12

Tisdag 26/12

Tisdag 26/12

Tisdag 26/12

22:54

23:54

22:42

24:00

23:00

22:48

 

5A Prod

5A UH

 

565–569

575–579

Lördag den 23/12

Lördag den 23/12

19:00

18:00

Tisdag26/12

Tiddag26/12

23:54

22:54

 

Vid nyår: Från eftermiddagsskiftets slut dag före nyårsafton till förmiddagsskiftets början dagen efter nyårsdagen.

Verksamhet

Schemanummer

Stoppdag

Stopptid

Startdag

Starttid

4 C

 

580-583

584-587

594-597

571-574

710 -713

558-561

Lördag den 30/12

Lördag den 30/12

Lördag den 30/12

Lördag den 30/12

Lördag den 30/12

Fredag den 30/12

16:24

16:24

16:00

17:00

15:00

16:00

Tisdag 2/1

Tisdag 2/1

Tisdag 2/1

Tisdag 2/1

Tisdag 2/1

Tisdag 2/1

05:54

06:54

05:48

05:48

06:00

05:48

 

5A Prod

5A UH

 

565–569

575–579

Fredag den 30/12

Fredag den 30/12

19:00

18:00

Tisdag 2/1

Tisdag 2/1

06:54

05:54