Uträkning av övertidsers.

För att räkna ut övertidsersättningen på din lön måste du veta hur det räknas ut.
Här följer en sammanställning över det timantal som gäller för just ditt skift. Så här gör du:

Dela din sammanlagda månadslön med timantalet för din skiftform så får du fram vilket övertidsersättning som just du ska ha.

Timantal
Skiftform Timantal
Dagtid 172,81
Tvåskift  
Stående FM

166,69

Stående EM
Treskift 153,13
Fyrskift 157,50
Femskift 153,13
Natt 148,75