Klubbstyrelsen

Metallklubben är den fackliga grundorganisationen på Volvofabriken. Vi organiserar  metallarna som arbetar här. Vår inriktning är att medlemmarna ska vara väl informerade om de fackliga frågorna på fabriken. Medlemsdemokrati är utgångspunkten för klubbens arbete.

Styrelsen i Metallklubben är vald av våra medlemmar. Vi har av medlemmarna förtroendet att organisera den fackliga verksamheten. Några av ledstjärnorna i den fackliga verksamheten på Umeåfabriken är;

Demokratisk, där metallklubben har val “på golvet“ till alla fackliga poster. Även våra större lokala avtal som vi förhandlar om får alla medlemmar rösta om innan vi skriver under avtalen.

Aktiv, där vi försöker göra medlemmarna engagerade i den fackliga verksamheten. Vi eftersträvar medlemsmöten med många deltagare där vi håller våra medlemsmöten på betald arbetstid.

Mångfald och jämställdhet, där metallklubben aktivt arbetar för att alla ska känna sig respekterade och välkomna oavsett kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning. Det gäller både på Volvo och inom den egna fackföreningsrörelsen.

Informativ, där vi genom våra informationsblad och informationsmöten informerar medlemmarna om alla de frågor som vi i fackföreningen arbetar med.

Drivande, där klubben aktivt försöker skapa en bra arbetsplats där lön och anställningsvillkor ligger i framkanten inom Metallindustrin i Sverige.

Utvecklande, där vi genom aktiva utbildningsinsatser utvecklar våra medlemmar och vår organisation.

Kontaktuppgifter: IF Metalls Verkstadsklubb
Volvo Lastvagnar
Box 1416
901 24 Umeå

 

 

Ledamöter


Ordförande:
Jan-Olov Carlsson
Tel:090-862 72 30
E-post:Jan-Olov CarlssonVice ordf:
Gunnar Pettersson
Tel:090-862 73 55
E-post:Gunnar PetterssonLedamot/Kassör:
Tommy Näslund
Tel:090-862 72 18
E-post:Tommy NäslundSekreterare:
Carola Andersson
Tel:090-862 89 84
E-post:Carola AnderssonLedamot:
Åsa Dahlsten
Tel:090-862 76 44
E-post:Åsa DahlstenLedamot:
Carina Eriksson
Tel:070-545 54 16
E-post:Carina ErikssonLedamot:
Mats Eriksson
Tel:072-862 79 25
E-post:Mats ErikssonLedamot:
Mikael Eriksson
Tel:072-862 74 68
E-post:Mikael Eriksson


 

Ledamot:
Dan Nilsson
Tel:090-862 78 61
E-post: Dan NilssonLedamot:
Richard Berglund
Tel:072-862 75 18
E-post: Richard Berglund


 

Suppleant:
Marie Landström
Tel:090-862 76 88
E-post:Marie LandströmSuppleant:
Margareta Johansson.
Tel:090-70 72 45 / 090-70 74 42
E-post:Margareta Johansson

 

Suppleant:
Fuad Musa
Tel:072 862 7128

E-post:Fuad Musa


Suppleant:
Anders Stenberg
Tel:090-862 73 83
E-post:Anders Stenberg