Rätt Lön

Under rubriken rätt lön så försöker metallklubben bringa reda i hur lönebeskedet fungerar och hur du själv kan kontrollera lönebeskedet och att du har fått rätt lön.

Lönens väg till dig, visar hur hela processen med löneutbetalningen fungerar och vilka som är inblandade i att du får din lön.

Tidkort, är en genomgång ”steg för steg” där vi försöker vägleda dig rätt så att du säkert har fyllt i tidkortet rätt.

Lönebesked, är en genomgång av lönebeskedets alla delar. Hur du ska gå till väga för att kontrollera varje enskild rad av ditt lönebesked.

Skifttid månad, visar vilka faktorer som påverkar uträkningen av skiftformstillägget, SFT.

Arbetstid månad, redovisar de tider som du ska dela månadslönen med för att få fram din timlön.

Ersättningskoder, är utförlig genomgång av alla ersättningskoder som vi har på fabriken och ska ses som en ”liten uppslagsbok”.

Frånvarokoder, visar alla frånvarokoder som kan användas. Det är en sammanställning som du kan använda som en ”liten uppslagsbok”.

Fel på lön, är ett antal exempel på felaktigheter på lön som uppstått under det senaste året. Flera av exemplen är av sådan karaktär att det kan drabba vem som helst.

Observera att detta är ett försök från Metallklubben att hjälpa er i kontrollen av er lön. Vi vill samtidigt reservera oss för att det kan finnas fel i denna sammanställning. Om du hittar underligheter eller felaktiga påståenden så ska du kontakta Gunnar på telefon 090 862 73 55 eller mail Gunnar Pettersson så ska vi justera eventuella felaktigheter.

 

Lönens väg till dig Rätt siffror in – Rätt siffror ut

Tidkort Här följer en genomgång av hur vi på metallklubben anser att du ska hantera tidkortet för att vara säker på att det blir rätt lön.

Lönebeskedet – steg för steg

Skifttid per Månad 

Arbetstid per Månad

Ersättningskoder Tidinfo

Frånvarokoder Tidinfo

Fel på Lönen?