Koncern & Lokala Avtal

 

IF Metall har genom förhandlingar kommit fram till olika ersättningslösningar vad beträffar  sjukdom och pension.

Volvos företagspension
Genom avtal mellan Volvo och Lo klubbarna finns det idag ett avtal som ger dig som anställd hos Volvo en extra pension. Summan som Volvo betalar in åt dig fastställs i samband med centrala/lokala löneförhandlingar.

Volvo försäkringsförening
En förening som du som medlem kan söka medlemskap hos, för att få igen lite vid läkarbesök, medicin, tandläkarbesök, inköp av glasögon.