Intjänade dagar

Intjänade semesterdagar

Det normala är att man har 25 semesterdagar brutto att ta ut varje år. Om man varit frånvarande del av året så kan man ha färre semesterdagar att ta ut. Viss frånvaro är dock semestergrundande och ska räknas som om man har arbetat.

Så här kan du kontrollera att du fått rätt antal bruttodagar.

Steg 1 – Intjänandeår

Intjänandeår är det år då semesterdagar tjänas in. Intjänandeåret är från 1 april från ett år till 31 mars nästa år. Om du varit närvarande så har du normalt 25 bruttodagar att ta ut.

Steg 2 – Tidinfo

Titta i Tidinfo under ”semesteruppgifter”, där står hur många dagar som du har rätt till. Om det står 25 dagar har du maximalt antal semesterdagar och behöver inte fortsätta att reda ut frågan vidare. Har du färre dagar än 25 så börjar ditt arbete.

Steg 3 – Förstå vilken frånvaro som ger färre semesterdagar

Notera att du numera måste styrka din frånvaro med intyg. Intygen lämnas till din PL som ska skicka dessa vidare till Lönecenter.

Vilken frånvaro påverkar inte antalet semesterdagar
Följande frånvaro är semestergrundande och ska inte ge färre semesterdagar:

 Kod
 Förklaring
 Förklaring
 13
 Borta del av dag:  Sjukdom, arbetsskada  eller rehabilitering 25%,  50% eller 75%
 Vid arbete del av dag är  alla dagar  semesterlönegrundande.
 20
 Permission
 Alla dagar är  semesterlönegrundande
 23
 Facklig utbildning
 Semesterlönegrundande
 28
 Politiska uppdrag
 Är alltid  semesterlönegrundande
 55
 Facklig verksamhet med  lön
 Semesterlönegrundande  alla dagar
 56
 Facklig utbildning med  lön
 Semesterlönegrundande  alla dagar
 59
 Skyddsombudsarbete  med lön
 Semesterlönegrundande  alla dagar
 60
 Semester
 Semesterlönegrundande  alla dagar
 70
 Tjänsteuppdrag
 Semesterlönegrundande  alla dagar
 71
 Kompensationsledighet  ur tidbank
 Semesterlönegrundande  alla dagar
 72
 Kompensationsledighet  ur tillfällig tidbank
 Semesterlönegrundande  alla dagar

Vilken frånvaro ger färre semesterdagar
Den vanligaste orsaken till att man har färre semesterdagar är att man varit frånvarande av följande orsaker:

  • Tjänstledighet (studier, prova annat arbete, starta eget, friår)
  • Föräldrapenningdagar över 120 för varje barn
  • Att anställningen påbörjats under intjänandeåret.

Här är de koder i Tidinfo som inte är semestergrundande för antalet semesterdagar

 Kod
 Förklaring
 Förklaring
 21
 Studietjänstledighet
 Ej semesterlönegrundande
 25
 Tjänstledighet
 Ej semesterlönegrundande
 35
 Ogiltig frånvaro
 Ej semesterlönegrundande
 57
 Facklig verksamhet utan  lön
 Ej semesterlönegrundande

Vilken frånvaro kan påverka antalet semesterdagar.
Vi visar vilka frånvarokoder i Tidinfo som kan vara semestergrundande och vilka begränsningar som finns för varje kod.

 Kod
 Förklaring
 Förklaring
 10
 Sjukdom eller arbetsskada
 Sjukdom: 180 dagar  per år är  semesterlönegrundande.  Gäller under 2 år  Arbetsskada: 365 dagar  per år är  semesterlönegrundande.
 40
 Föräldraledighet
Havandeskapspenning
 Föräldraledigt är de  första 120 dagar per  barn  semestergrundande (180 ensamstående). För  havandeskapspenning är  alla dagar  semestergrundande
 45
 Tillfällig vård av barn. Vid  barns sjukdom och 10  pappaledighetsdagar
 Semesterlönegrundande  120 dagar per år (180 ensamstående) och 10  pappadagar vid barns  födelse
 48
 Närståendevård. För vård i  livets slutskede, kräver  läkarintyg
 45 dagar per år
 50
 Militär grundutbildning
 Semesterlönegrundande  60 dagar per år
 51
 Repetitions- Civilförsvarsv.
 52
 Reservofficersövning
 54
 Annan militärtjänstgöring
 58
 Facklig utbildning utan lön
 Semesterlönegrundande  180 dagar per år

Steg 4 – Räkna ut antal frånvarodagar som inte är semestergrundande.

Här följer fyra alternativ på hur du kan ta reda din frånvaro under intjänandeåret, 1 april – 31 mars.

Alternativ 1:
Begär att din PL skriver ut dina frånvarobilder från den 1 april till den 31 mars. Där kan du räkna ut hur många dagar som du varit frånvarande.

Alternativ 2:
Ta dina lönebesked och kontrollera hur många dagar som du varit frånvarande utan semesterlönegrund. Din frånvaro finns registrerad på lönebeskedet, titta hur många dagar du varit frånvarande som inte är semestergrundande.

Alternativ 3
Spara alla dina tidkort när du attesterar tidkortet. Då kan du räkna ut vilka frånvarodagar som inte är semestergrundande. Ta tidkortet från den 1 april till det tidkort som innehåller den 31 mars. Det blir 52 tidkort. Där kan du läsa ut vilka dagar som inte är semestergrundande.

Steg 5 – Räkna ut dagarna

Använd följande formel för att räkna ut antalet semesterdagar:

365 minus dina frånvarodagar enligt steg 4 ovan dividerat med 365 gånger 25 = dina betalda semesterdagar (avrunda uppåt till närmaste heltal)

Steg 6 – jämför med Tidinfo

Jämför sedan med antalet dagar i Tidinfo så kan du se om du kommit fram till samma siffror som företaget. Om det stämmer så är allt lugnt, är siffrorna olika så kontakta metallklubben för hjälp.