Lön

Vi har ett befattningslönesystem på Umeåfabriken. Det är kraven i arbetet som styr vilken lön som är möjlig att uppnå. Här kan du se lönenivåerna på Umeåfabriken.

Kaross,Måleri,Press & Detalj (gäller från 2022–04–01)
Befattningslön Grupptillägg Samordnare/
specialist
Steg 2 Tarifftid 12 mån. 29 340 kr Kvalité 400 Kr 500 Kr
Steg 3 Tarifftid 12 mån. 30 750 kr Flexibilitet 300 Kr
Steg 4 Tarifftid 24 mån. 32 440 kr Produktion/
Verksamhet
300 Kr
Steg 5 Befattn.steg
24 mån.
33 840 kr
Steg 6 Befattnin.steg 34 910 kr
Teknik och Underhåll (gäller från 2022–04–01)
Befattningslön List (Max fyra betalas)
Steg 5 Befattningsteg
Min 24 mån.
33 930 Kr Egen planering 250 Kr
Steg 6 Befattnin.steg 35 500 Kr Ordning och reda 250 Kr
Steg 7 Befattnin.steg 36 620 Kr Personlig tillgänglighet 250 Kr
Materialhantering (gäller från 2022–04–01)
Befattningslön Grupptillägg Samordnare/
Specialist
Steg 2 Tarifftid 12 mån. 29 190 kr Kvalité 400 Kr 500 Kr
Steg 3 Tarifftid 12 mån. 30 600 kr Flexibilitet 300 Kr
Steg 4 Tarifftid 24 mån. 32 290 kr Produktion./
Verksamhet
300 Kr
Steg 5 Befattn.steg
24 mån.
33 690 kr
Steg 6 Befattnin.steg 34 760 kr
Volvostegslön (gäller från 2021–04–01)
Månadslön 19 526 Kr
När man ersätter ordinarie personal  Kod 77 38 Kr/ timme
OB (kr per timme) (gäller från 2022–04–01)
Kväll 16.30 – 22.30 36,03 kr
Natt 22.30 – 06.30 45,94 kr
Helg (lördag, söndag) 76,80 kr
Storhelg 170,82 kr
 Övertidsersättningar (kr per timme)(gäller från 2022–04–01)  
Tid Dagtid Skift
Produktionsövertid Dagtid
Produktionsövertid Skift
Vardag 73,80 kr 94,90 kr 126,46 Kr
Arbetsfri  vardag 94,90 kr 126,46 kr 147,65 Kr
lö,sö Helgd 126,46 kr 147,65 kr 174,81 Kr
Övertid Storhelg 297,29 kr 318,47 kr 345,63 Kr
 Skiftformstillägg  % av månadslön  utbetalas per arbetad timme
Tvåskift 2 %
Treskift 10 %
Fyrskift 10 %
Femskift 12 %
Stående natt 3 %
 Beredskapsersättning  ersätts per beredskapsimme med:
Vardagar Sö 24:00 till Fre 18:00 Månadslönen / 1400
Fredag 18:00 till Lördag 07:00 Månadslönen / 1000
Lördag 07:00 till Söndag 24:00 Månadslönen / 700
Storhelg Månadslönen / 350

För dig som vill läsa avtalstexten. Gå till Avtal & Löner, Koncernavtal,arbetsberedskap.

Utryckning under beredskap
Resor Enligt Volvos resereglemente
Tid per utryckning min 3,0 tim