Lön

Vi har ett befattningslönesystem på Umeåfabriken. Det är kraven i arbetet som styr vilken lön som är möjlig att uppnå. Här kan du se lönenivåerna på Umeåfabriken.

Månadslön i befintliga steg
Steg Produktion Underhåll
2 32 500:-  
3 34 500:-  
4 36 400:-  
5 37 940:- 38 080 :-
6 39 110:- 39 800:-
7   41 020 :-
 
Volvostegslön (gäller från 2024–01–01)
Månadslön 21 765 Kr
När man ersätter ordinarie personal  Kod 77 38 Kr/ timme
OB (kr per timme) (gäller från 2024–01–01)
Kväll 16.30 – 22.30 37,50 kr
Natt 22.30 – 06.30 47,83 kr
Lö-Sö ,Helg 79,95 kr
Storhelg 177,82 kr

 

Övertid Dagtid (Kr/timme) (gäller från 2023–04–01)
Övertid Produktionsövertid
Vardag 76,83 kr Vardag 98,79 Kr
Klämdag 98,79 Kr Klämdag 131,64 Kr
Lö-Sö , Helg 131,64 Kr Lö-Sö , Helg 153,70 kr
Storhelg 309,48 Kr Storhelg 331,52 Kr

 

Övertid skift (Kr/timme) (gäller från 2023–04–01)
Övertid Produktionsövertid
Vardag 98,79 Kr Vardag 131,64 Kr
Klämdag 131,64 Kr Klämdag 153,70 kr
Lö-Sö , Helg 153,70 Kr Lö-Sö , Helg 181,98 Kr
Storhelg 331,52 Kr Storhelg 359,80 Kr
 Skiftformstillägg  % av månadslön  utbetalas per arbetad timme
Tvåskift 2 %
Treskift 10 %
Fyrskift 10 %
Femskift 12 %
Stående natt 3 %
 Beredskapsersättning  ersätts per beredskapsimme med:
Vardagar Sö 24:00 till Fre 18:00 Månadslönen / 1400
Fredag 18:00 till Lördag 07:00 Månadslönen / 1000
Lördag 07:00 till Söndag 24:00 Månadslönen / 700
Storhelg Månadslönen / 350

För dig som vill läsa avtalstexten. Gå till Avtal & Löner, Koncernavtal,arbetsberedskap.

Utryckning under beredskap
Resor Enligt Volvos resereglemente
Tid per utryckning min 3,0 tim