Kompetens i arbetet

Vi ska arbeta på alla olika plan. Både teoretiska och praktiska färdigheter ska värderas lika. Arbetsorganisation och en möjlighet för alla till en utveckling.

Teoretiska färdigheter,Det vanliga när man pratar om kompetens är teoretisk utbildning, Det är lätt att visa på eftersom man ofta har ett kvitto på vad man kan. Det kan även ökas på med hjälp av fler och utbildningar med högre krav och mål.

Praktiska färdigheter Det är ofta man glömmer bort. De praktiska färdigheterna är även de en viktig del i den kompetens man tillgodogör sig under ett arbetsliv. ”Ett livslångt lärande”.

Nätverk, Denna typ av kompetens är en bit av både praktiska och teoretiska färdigheter. Den byggs ut allt efter de kontakter man tar och ger en dold kompetenshöjning som är svår att mäta.

Arbetsorganisation, För Medlemmar vilka inte har ett så stort arbetsinnehåll är arbetsorganisation en mycket viktig grundsten. Det är inte något som ska vara nedskrivet på ett papper utan man måste underhålla den väl för att inte medlemmen ska uppfatta att utvecklingen för en själv ska upphöra. Att få harmoni inom organisationen är mycket viktig både för grupp och individ.

Utveckling för medlemmarna, Vi inom studiekommittén ska arbeta med att ge medlemmen utveckling. Utvecklingen behöver inte bestå enbart utav utbildning utan kan även innefatta allt från fritidssysselsättning till kultur.

Utvecklig i arbetslivet, Vid ett industri arbete är det viktigt att alla känner en stolthet i det de utför och inte måste gå till arbetet varje morgon utan det borde vara en längtan till att få utföra det arbete man har, och detta underlättas genom att man garanteras en utveckling i det dagliga arbetet. Utvecklingen kan göra att man utvecklas till andra yrken men även utveckling inom det egna arbetsområdet medför många goda saker, tex. Arbetsglädje och en ”feedback” på utvecklingen