Årsarbetstid

På vår fabrik har vi stor mängd skiftformer. Metallklubben och företaget har gemensamt utarbetat ett system för att så stor rättvisa som möjligt ska råda mellan skiftformer och mellan skiftlag inom samma skiftform.

Metallklubben redovisar för varje skiftform följande information:

  • Årskalender
  • Inarbetade dagar
  • Arbetsfria dagar
  • Helgdagar
  • Semesterförläggning
  • Årsarbetstid
  • Tidsdifferens mellan verklig och avtalad arbetstid
  • ATK till tidbank för respektive skift

Vi kan inte redovisa samtliga arbetstidsscheman som finns på fabriken, då det skulle bli över hundra olika scheman. Vi har valt att redovisa de vanligaste.

Utjämning av årsarbetstid med insättning av ATK
För varje dag så omfördelas tid så att den totala årsarbetstiden blir lika mellan de olika skiftlagen.

Du kan för varje schema se hur den omfördelningen ser ut.
Klicka på respektive schema så kommer du rätt direkt.

Tänk på att gamla så kallade ”cache filer” kan ligga kvar i ”temporära internetfiler”. Detta kan tyvärr medföra att man får upp gamla årsarbetstidsfiler och inte de nya.
Lite hjälp finns här.

Rensa Cachefiler Information

För mer information om ATK så ska du klicka i toppmenyn under ”Arbetstider & Semester/Arbetstidsinformation/ATK till tidbank”

DAGTID
2024 – Dagtid med eller utan +/- flex Fredag 11:30
2024 – Dagtid utan +/- flex – Ledig fredag jämna veckor
2024 – Dagtid utan +/- flex – Ledig fredag udda veckor