Styrka Frånvaro

I vissa fall måste man styrka sin frånvaro för att den ska vara semesterlönegrundande. Det innebär att du själv måste vara aktiv för att du ska få alla semesterdagar med ersättning som du är berättigad till.

Intygen ska till Lönecenter och det är din PL som ska ta emot intygen och skicka dessa vidare till Lönecenter.

Här ser du vilken frånvaro som du måste styrka med intyg.

 10
 Sjukdom eller  arbetsskada
 Efter 7:e dagen styrks  frånvaron genom läkarintyg  som sänds in till Lönecenter.
 40
 Föräldraledighet  Havandeskapspenning
 Föräldraledigt är de första  120 dagar per barn  semestergrundande(180 ensamstående). För  havandeskapspenning är  alla dagar  semestergrundande.
 45
 Tillfällig vård av barn. Vid  barns sjukdom och 10  pappaledighetsdagar
 Styrks genom dokument  som utfärdats av  försäkringskassan vid varje  tillfälle eller genom en  summabild (037) som kan  begäras för hela  semesteråret
 48
 Närståendevård. För vård i  livets slutskede, kräver  läkarintyg
 50
 Militär grundutbildning
 Styrks genom dokument  som utfärdas av  myndighet.
 51
 Repetitions-  Civilförsvarsv.
 52
 Reservofficersövning
 54
 Annan militärtjänstgöring
 58
 Facklig utbildning utan  lön
 Styrks av intyg från IF  Metall